Home About Browse Search
Svenska


Kostnadseffektiva system för skörd av slybränslen

Nilsson, Daniel and Grönlund, Örjan and Iwarsson Wide, Mia (2020). Kostnadseffektiva system för skörd av slybränslen. (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU ; 115
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Under de senaste årtiondena har landskapet i stora delar av Sverige blivit mer och mer igen-växt med sly. Detta gäller framförallt på gamla åkrar och betesmarker, längs mindre vägar och inom områden med höga kulturvärden. Det finns också stora arealer där sly måste röjas bort med jämna mellanrum, exempelvis längs större vägar och järnvägar och i kraftledningsgator. Mängden energi i sly på dessa marker i Sverige har uppskatts till ca 85 TWh, och då är sly som växer på skogsmark inte medräknat. Uppskattningen är att i storleksordningen 6 TWh sly skulle kunna skördas med lönsamhet varje år, men f.n. är nyttjandet av denna energiresurs låg.
Eftersom det sällan finns detaljerad information om träden på dessa områden, är det svårt att veta för den som vill avverka ett specifikt område om det är lönsamt eller inte. I denna studie har vi därför med hjälp av datorsimuleringar undersökt hur mycket avverkningen kostar under olika förutsättningar när det t.ex. gäller beståndsytans areal och form, artsammansättning, för-delning av brösthöjdsdiameter och stamtäthet.
Modelleringsarbetet har varit indelat i tre steg: i) utveckla en beståndsgenerator med syfte att kunna generera slybestånd, ii) utveckla en modell för simulering av avverkning och skotning (ihopsamling) av sly och iii) utveckla en kalkylmodell för beräkning av kostnader och lönsamhet för åtgärden.

Authors/Creators:Nilsson, Daniel and Grönlund, Örjan and Iwarsson Wide, Mia
Title:Kostnadseffektiva system för skörd av slybränslen
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

During recent decades, a relatively large part of the open landscape in Sweden has become overgrown with brushwood. For example, brushwood is spreading on abandoned agricultural land, abandoned semi-natural grasslands, on ancient cultural land and in marginal land in urban areas. There is also growth of brushwood along roads and railway lines and in power line corridors, which needs to be managed. The standing and annual available quantities of brushwood in Sweden has been estimated to 309 PJ and 23 PJ, respectively (excl. brushwood established on forest land). At present, however, the use of this biomass resource is negligible.<br>In real situations, there is often lack of detailed data on stands and harvest costs. Thus, it may be difficult to know in advance if it is profitable or not to harvest a specific stand. The aim of this project was to produce a decision support to assess costs and revenues. Simulations were used to investigate the costs under a wide range of harvest conditions regarding e.g. area and shape of stands, composition of tree species, stem density and breast height diameter.<br>The project comprised three main parts: i) development of a brushwood stand generator, ii) development of a dynamic simulation model to simulate harvest and handling operations, iii) development of a model to calcaulate costs and profitability. Literature review provided data for generation of brushwood stands and for simulations (e.g. machine time consumption).</p>

Series Name/Journal:Rapport / Institutionen för energi och teknik, SLU
Year of publishing :2020
Number:115
Number of Pages:81
Publisher:Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1654-9406
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:sly, åkerkanter, vägkanter, simulering, bioenergi, beståndsgenerator, skördekostnad, avverkning, kalkylprogram
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109237
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109237
ID Code:19749
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:21 Dec 2020 10:43
Metadata Last Modified:09 Feb 2021 09:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits