Home About Browse Search
Svenska


Inventering av järv 2019

Höglund, Linda and Mattisson, Jenny and Tovmo, Mari (2019). Inventering av järv 2019. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia ; 2019:3
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

The Norwegian Environment Agency (Miljødirektoratet) and the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvårdsverket) have co-developed standard methodology and guidelines for the monitoring of wolverines in Scandinavia, that have been implemented in both Norway and Sweden since 2014. To estimate size, and assessing trends, of the wolverine population in Scandinavia, wolverine reproductive areas (female territories) are annually surveyed during late winter and spring to register whether reproductions have occurred. The population size is estimated based on the number of wolverine reproductions that fulfil the criteria for Documented or Considered as certain reproduction. The monitoring of wolverine reproductions, and registration of data into the shared database Rovbase, is conducted by field staff from the County Administration Boards CAB (Länsstyrelserna) in Sweden and the Norwegian Nature Inspectorate (Statens Naturoppsyn) in Norway. In Sweden, the Sami villages (administrative units for reindeer herding) aid the CABs by reporting suspected den sites, which can then be evaluated in the field by CAB field personnel. During the 2019 census a total of 165 wolverine reproductions were registered in Scandinavia, a 9% decrease compared to 2018. Of these, 104 reproductions were found in Sweden and 61 in Norway. This corresponds to a 16% decrease in Sweden and a 5% increase in Norway compared to 2018. The model used to estimate population size, i.e. extrapolate number of reproductions to adult individuals in the population, accounts for annual variation in reproductive success by using the average number of reproductions in the past three years. Based on the number of wolverine reproductions during the last three years (2017–2019), the Scandinavian population size is estimated to 1011 adult wolverines, defined as 1-year old or older (95% CI = 869–1268), which is a higher estimate for Scandinavia than last year. Of the 1011 wolverines, 332 wolverines (95% CI = 273–427) are estimated to be in Norway and 679 wolverines (95% CI = 565–891) in Sweden. The Norwegian part of the population has thus increased with 7% and the Swedish part of the population increased with 16% in comparison to the estimated population size in 2018.

Authors/Creators:Höglund, Linda and Mattisson, Jenny and Tovmo, Mari
Title:Inventering av järv 2019
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Norwegian

Miljødirektoratet og Naturvårdsverket har utarbeidet felles retningslinjer og metodikk for overvåkingen av jerv som har vært gjeldende i både Norge og Sverige siden registreringssesongen 2014. Bestandsstørrelse og –utvikling for jerv i Skandinavia overvåkes ved registrering av ynglelokaliteter (revir) hvor det har blitt født ungekull i løpet av vårvinteren. Det gjøres en årlig beregning av bestandsstørrelsen som baseres på antall påviste ynglinger som er Dokumentert eller Antatt sikre ut i fra de felles skandinaviske overvåkingskriteriene. Jervynglingene overvåkes og registreres i Rovbase i hovedsak av feltpersonell fra Statens Naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsene i Sverige, som utfører feltkontrollene. På svensk side skjer registreringen i reinbeiteområdene i tett samarbeid med samebyene. De rapporterer mulige hilokaliteter til länsstyrelsens personell, som deretter kvalitetssikrer i felt. I løpet av registreringssesongen 2019 ble det totalt registrert 165 ynglinger av jerv i Skandinavia, noe som tilsvarer en redusering i antall ynglinger på 9 % sammenlignet med 2018. Av disse ble 104 ynglinger påvist i Sverige og 61 i Norge. I Sverige tilsvarer dette en minskning med 16 % og i Norge en økning på 5 % sammenlignet med 2018. Det gjennomsnittlige antallet påviste jervynglinger de tre siste årene brukes som grunnlag for bestandsestimeringen fra antall ynglinger til antall voksne jerver i populasjonen. Modellen som brukes i bestandsestimeringen tar hensyn til at både årets og foregående års reproduksjoner påvirker størrelsen på bestanden. Basert på antall ynglinger i perioden 2017–2019 beregnes den skandinaviske bestanden i 2019 til 1011 voksne jerver som er ett år eller eldre (95 % CI = 869–1268), noe som tilsvarer en populasjon som er høyere enn i fjor for Skandinavia som helhet. Av de 1011 jervene utgjør anslagsvis den norske delen av bestanden 332 individer (95 % CI = 273–427), og 679 individer (95 % CI = 565–891) i den svenske delen av bestanden. Den norske delen av bestanden er økt med 7 % og den svenske delen er økt med 16 % sammenlignet med bestandsestimatet for 2018.<br></p>

Series Name/Journal:Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia
Year of publishing :2019
Number:2019:3
Number of Pages:30
Publisher:Viltskadecenter, Rovdata
Associated Programs and Other Stakeholders:Wildlife Damage Centre
ISBN for electronic version:978-82-426-3475
ISSN:2387-2950
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:wolverine, Gulo gulo, monitoring, population trends, Scandinavia
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109595
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109595
ID Code:21202
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:12 Jan 2021 11:23
Metadata Last Modified:18 Feb 2021 15:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits