Home About Browse Search
Svenska


Inventering av lodjur 2019

Frank, Jens and Tovmo, Mari (2019). Inventering av lodjur 2019. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia ; 2019:2
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

The Norwegian Environment Agency and the Swedish Environmental Protection Agency have developed joint Scandinavian guidelines and instructions for the monitoring of lynx, which have been in use since the winter of 2013/2014. Monitoring of the lynx population size and population trends in Scandinavia is primarily conducted through a survey of family groups (adult female lynx with dependent kittens). The number of family groups is estimated every year based on confirmed observations of family groups (tracks in snow, sightings, pictures or dead kittens). The monitoring is largely based on local participation. Observations such as snow tracks are often found by locals who in turn report these to the State Nature Inspectorate (SNO) in Norway and the county administrative boards in Sweden, which are responsible for the follow-up and confirmation of observations in the field. The number of family groups is estimated using a set of distance rules derived from radio-telemetry data on home range size and movement rates collected from lynx in Scandinavia, or by distinguishing different family groups in the field. In 2018/2019, 257 family groups of lynx were found in Scandinavia. 55 family groups were registered in Norway and 202 family groups were registered in Sweden. Based on these numbers the Norwegian population is estimated to about 323 lynx (95 % CI = 267–379). 202 family groups in Sweden corresponds to a population of about 1189 lynx (95 % CI = 1001–1377). The 257 family groups in Scandinavia thus amount to a population of about 1512 lynx (95 % CI = 1268–1756).

Authors/Creators:Frank, Jens and Tovmo, Mari
Title:Inventering av lodjur 2019
Alternative abstract:
LanguageAbstract
Norwegian

Miljødirektoratet og Naturvårdsverket har utarbeidet nye felles skandinaviske retningslinjer for bestandsovervåking av gaupe, som ble gjort gjeldende fra og med vinteren 2013/2014. Bestandsstørrelse og bestandsutvikling hos gaupe i Skandinavia overvåkes hovedsakelig gjennom registrering av familiegrupper (hunndyr i følge med årsunger). Årlig gjøres en beregning av antall familiegrupper ut fra alle dokumenterte og antatt sikre observasjoner av familiegrupper (spor, synsobservasjoner, fotografier og døde unger). Overvåkingen av gaupe er basert på en betydelig lokal medvirkning. Registreringene blir i all hovedsak gjort av lokalt personell på snøføre og rapportert inn til feltpersonell fra Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsen i Sverige, som er de myndigheter som har ansvaret for oppfølging og kontroll av observasjoner i felt. Beregningene av antall familiegrupper gjøres ved hjelp av såkalte avstandsregler basert på kunnskap om forflytningsavstander og størrelser på leveområder hos radiomerkede gauper i Skandinavia, eller ved særskilling i felt. I 2019 er det estimert 257 familiegrupper av gaupe i Skandinavia. Dette er en nedgang på 5 familiegruppe sammenlignet med 2018. Av disse ble 55 familiegrupper registrert i Norge og 202 familiegrupper registrert i Sverige. Ut fra dette er den norske delen av bestanden beregnet til 323 gauper (95 % CI = 267–379). 202 dokumenterte familiegrupper i Sverige tilsvarer 1189 gauper (95 % CI = 1001–1377). De 257 familiegruppene som er registrert i Skandinavia tilsvarer en bestand på 1512 gauper (95 % CI = 1268–1756).<br></p>

Series Name/Journal:Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia
Year of publishing :2019
Number:2019:2
Number of Pages:34
Publisher:Viltskadecenter, Rovdata
Associated Programs and Other Stakeholders:Wildlife Damage Centre
ISBN for electronic version:978-82-426-3426-9
ISSN:2387-2950
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:Eurasian lynx, Lynx lynx, monitoring, population trends, Scandinavia
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109596
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109596
ID Code:21247
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:15 Jan 2021 13:43
Metadata Last Modified:16 Feb 2021 11:32

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits