Home About Browse Search
Svenska


Att utveckla samverkanskompetens genom utbildning: praktisk klokhet och reflekterande praktik

Westin, Martin and Hellquist, Alexander and Johansson, Lena (2020). Att utveckla samverkanskompetens genom utbildning: praktisk klokhet och reflekterande praktik. Socialmedicinsk Tidskrift. 94 , 663-674
[Research article]

[img] PDF
352kB

Abstract

Samverkan är en vanlig arbetsform inom svensk förvaltning. Samverkansarbetet för samman aktörer från offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och akademi. I bästa fall kan samverkan resultera i både effektiva och demokratiska förändringsprocesser. Men då krävs att de som samverkar har samverkanskompetens; att de kan designa och facilitera samverkansprocesser där förtroendefulla relationer skapas och önskvärda resultat nås. Trots det ökade behovet av samverkanskompetens har svensk forskning i liten utsträckning undersökt hur sådan kompetens kan utvecklas genom utbildning. Syftet med den här artikeln är att sprida lärdomar från utvecklandet och genomförandet av utbildningen Att leda samverkan. Artikeln visar på möjligheter och begränsningar i att basera samverkansutbildning på idéer om reflekterande praktik och praktisk klokhet.

Authors/Creators:Westin, Martin and Hellquist, Alexander and Johansson, Lena
Title:Att utveckla samverkanskompetens genom utbildning: praktisk klokhet och reflekterande praktik
Alternative abstract:
LanguageAbstract
English

<p>Collaborative governance is mainstreamed in Swedish public administration. Collaborative governance brings together actors from public and private sector, civil society and academia. At best, collaborative governance can result in effective as well as democratic change processes. A necessary condition, for realising this potential of collaborative governance is that the involved practitioners master collaborative ways of working; that they are capable of designing and facilitating collaboration that enable the development of trustful relationships and desirable results. In spite of an increased need for competences in collaborative governance, Swedish research has not gone into depth with investigating how such competences can be developed through education. The purpose of this paper is to disseminate lessons learned from the development and enactment of the educational programme To lead collaboration. The paper highlights opportunities and constraints with grounding education in collaborative governance on ideas of reflective practice and practical wisdom.</p>

Series Name/Journal:Socialmedicinsk Tidskrift
Year of publishing :2020
Volume:94
Page range:663-674
Number of Pages:12
ISSN:0037-833X
Language:Swedish
Publication Type:Research article
Article category:Scientific peer reviewed
Version:Published version
Copyright:Creative Commons: Attribution-Noncommercial 3.0
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 503 Educational Sciences > Pedagogical Work
Keywords:Samverkan, Samverkan 2030, samverkansutbildning, facilitering, processdesign, processledning, fronesis, makt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109628
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109628
Additional ID:
Type of IDID
Otherhttps://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2305
Alternative URL:https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2305
ID Code:21280
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:19 Jan 2021 14:03
Metadata Last Modified:19 Jan 2021 14:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits