Home About Browse Search
Svenska


Platsens roll vid lektion på skolgård

Mårtensson, Fredrika and Fägerstam, Emilia (2020). Platsens roll vid lektion på skolgård. (LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020), Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

I rapporten presenteras resultatet från forsknings- och utvecklingsarbete vid två skolor i Malmö där man prövat att flytta ut mer av sin undervisning på skolgården. Rapporten beskriver den skolgårdsförlagda undervisningens villkor och möjligheter baserade på studier av ett urval av lektioner från två skolor tillsammans med dokumenterade erfarenheter från intervjuer och fortbildningsinsatser som genomförts med lärarna. Möjligheterna för skolgårdar att fungera som en mångfunktionell plats i staden där lärande kan ske sida vid sida och integrerat med barns lek och sociala umgänge är något som problematiseras. Bakgrunden till projektet är ett initiativ från Pedagogisk inspiration vid grundskoleförvaltningen i Malmö stad där utomhuspedagogiska arbetssätt prövas för att öka måluppfyllelsen inom den pedagogiska verksamheten och syftar specifikt till en ökad likvärdighet för Malmös skolelever och förskolebarn. Forskningsdelen av projektet har genomförts av den miljöpsykologiska forskargruppen vid SLU i Alnarp i samarbete med Emilia Fägerstam vid Linköpings universitet. Arbetet har genomförts inom ramen för två partnerskapsprojekt mellan Malmö Stad och Movium: ”Från rastyta till naturrum för skolgårdsförlagd undervisning” (partnerskapsprojekt 146 15) och projektet ”Undervisningspraktik på skolgård i grön, grå och blå omgivning” (partnerskapsprojekt 152 16). Arbetet bygger vidare på tidigare partnerskapsprojekt kring rastaktiviteter på skolgårdar som publicerats i Moviumrapporten ”Greening school grounds to promote children´s play and development” (Mårtensson och Wales 2019). Vi vill rikta ett särskilt tack till Malmö Stad vars initiativ möjliggjorde studierna och vår kontaktperson Cecilia Hansson vid Pedagogisk Inspiration Malmö. Karin Bengtsson och Erik Lensell har varit viktiga samarbetspartners i genomförandet ute på skolorna och i diskussioner bidragit med värdefulla synpunkter på mycket tidiga utkast av våra redovisningar från projekten. Vi vill också rikta ett stort tack till Partnerskap Movium som genom sitt bidrag sett till att intressanta initiativ i vår omvärld har kunnat ledas in i mer varaktiga samarbeten mellan akademi och praktik.

Authors/Creators:Mårtensson, Fredrika and Fägerstam, Emilia
Title:Platsens roll vid lektion på skolgård
Year of publishing :2020
Number of Pages:36
Publisher:Movium
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-110165
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-110165
Additional ID:
Type of IDID
Otherhttps://www.movium.slu.se/system/files/textpage/7780/files/platsens_roll_vid_lektion_pa_skolgard.pdf
Alternative URL:https://www.movium.slu.se/system/files/textpage/7780/files/platsens_roll_vid_lektion_pa_skolgard.pdf
ID Code:22180
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology (until 2020)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:10 Feb 2021 13:23
Metadata Last Modified:12 Mar 2021 09:30

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits