Home About Browse Search
Svenska


Inventering av järv 2020

Mattisson, Jenny and Höglund, Linda and Brøseth, Henrik (2020). Inventering av järv 2020. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia ; 2020:3
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Miljødirektoratet och Naturvårdsverket har utarbetat gemensamma riktlinjer och metodik för övervakning av järv vilka följs gemensamt av Norge och Sverige sedan inventeringssäsongen 2014. Populationsstorleken och populationsutvecklingen för järv i Skandinavien övervakas genom registrering av föryngringslokaler (revir) där föryngring skett under vårvintern. Det görs en årlig beräkning av populationsstorleken som baseras på det inventerade antalet järvföryngringar som uppnått statusen Dokumenterad eller Bedömd som säker utifrån de gemensamma kriterierna. Järvföryngringar inventeras och registreras i Rovbase främst av fältpersonal från Länsstyrelserna i Sverige och Statens Naturoppsyn (SNO) i Norge, som utför fältkontrollerna. På svensk sida sker inventeringen i renskötselområdet i nära sammarbete med samebyarna. De rapporterar misstänkta lyelokaler till länsstyrelsens personal som därefter kvalitetssäkrar i fält.
Under inventeringssäsongen 2020 registrerades 164 järvföryngringar i Skandinavien, vilket är två färre föryngringar än i 2019. Av dessa återfanns 101 föryngringar i Sverige och 63 i Norge. I Sverige motsvarar det tre färre föryngringar (2,9 %) och i Norge en föryngring mer (1,6 %) jämfört med 2019. Genom en populationsmodell som baserar sig på ett genomsnittligt antal föryngringar de senaste tre åren, beräknas antalet föryngringar om till antal individer. Modellen tar hänsyn till att både årets och föregående års reproduktionsframgång påverkar den totala populationsstorleken. Baserat på de antal föryngringar som hittats 2018–2020 beräknas den skandinaviska populationen 2020 till 1069 vuxna järvar som är ett år eller äldre (95 % CI = 922–1335), vilket är 5,5% högre än fjolårets populationsuppskattning för Skandinavien som helhet. Av de 1069 järvarna återfinns uppskattningsvis 382 individer (95 % CI = 323–486) i den norska delen av järvpopulationen och 687 individer (95 % CI = 572–891) i den svenska delen av populationen. Den norska delen av populationen har ökat med 14%från 334 individer (95 % CI = 273–429), medan den svenska delen av bestanden i princip är oförändrad jämfört med 2019 (1,2 % ökning från 679 individer, 95% CI= 565–891).

Authors/Creators:Mattisson, Jenny and Höglund, Linda and Brøseth, Henrik
Title:Inventering av järv 2020
Series Name/Journal:Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia
Year of publishing :2020
Number:2020:3
Number of Pages:30
Publisher:Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:Wildlife Damage Centre
ISBN for electronic version:978-82-426-4646-0
ISSN:2387-2950
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:Wolverine, Gulo gulo, monitoring, population trends, Scandinavia
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109598
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109598
ID Code:22201
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:12 Feb 2021 12:48
Metadata Last Modified:12 Mar 2021 10:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits