Home About Browse Search
Svenska


Lokale matprodukter, kundepreferanser og biologisk kulturarv : oppsummering av en kundeundersøkelse i Gävleborgs län, Sverige og i Trøndelag Fylke, Norge

Bele, Bolette and Rytkönen, Paulina and Tunon, Håkan (2020). Lokale matprodukter, kundepreferanser og biologisk kulturarv : oppsummering av en kundeundersøkelse i Gävleborgs län, Sverige og i Trøndelag Fylke, Norge. (NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. NIBIO Rapport ; 6:156
[Report]

[img] PDF
6MB

Abstract

Denne undersøkelsen er gjennomført innenfor rammen for Interreg-prosjektet «Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper». Prosjektet har fokusert på det potensialet som småskala produsenter har i å synliggjøre de natur- og kulturverdiene som er koblet denne typen matproduksjon. Forbrukerundersøkelsen som presenteres i denne rapporten ble gjennomført ved to utsalgssteder i Sverige og to i Norge. I Sverige foregikk spørreundersøkelsen i Gävleborgs län, ved matfestivalen Moläta i Järvsö og ved setra Svedbovallen like utenfor Järvsö. I Norge ble den samme undersøkelsen gjennomført i Trøndelag, ved Eggjenseteren i Snåsa og ved Mathallen Smak og Behag i Oppdal. Undersøkelsen ble gjennomført som en kombinasjon av spørreskjema og oppfølgende intervju. I tillegg er også resultater fra en pilotstudie ved Gregoriemarknaden i Sverige diskutert i rapporten. Forbrukerundersøkelsen fokuserer på fire hovedtemaer: a) hvordan informanten/kunden ser på denne type bedrifter (företag) og hva de setter pris på ved besøket, b) hva kunden assosierer med det å handle slike lokale matprodukter, c) hvilke naturverdier og biologisk kulturarv de assosierer slike produkter med, d) hvilken bakgrunn kunden/informanten har.

Omtrent halvparten av informantene i denne undersøkelsen svarer at de kjenner til selve begrepet «biologisk kulturarv». I og med at koblingen mellom lokale matprodukter og natur- og kulturarv ikke er tydelig for alle kunder, bør det ligge et potensial i å formidle denne kunnskapen, slik at den kan bidra både til å styrke økonomien og bærekraften til virksomhetene. Resultatene viser også at mange av kundene verdsetter den opplevelsen det er å besøke slike utsalgssteder. Dette inkluderer blant annet opplevelser knyttet frivillig arbeid (volonärer), drikke kaffe, oppleve spesielle landskap og ha kontakt med dyr. Det sosiale samværet ved å besøke matfestivalen, markedet, setra eller det lokale utsalgsstedet er også noe som påvirker kundenes opplevelse av produktene. Mange av informantene/kundene i denne undersøkelsen viste seg å ha en indirekte/historisk geografisk tilknytning til utsalgsstedet. Resultatene viser derfor at det kan være viktig å henvende seg til utflyttere, hytteeiere og andre lokale/regionale turister/turistaktører for å danne seg et godt kundegrunnlag både for produktene og opplevelsene som tilbys.

Våre resultater viser at salget av lokale matprodukter må anses å være en del av den helhetsopplevelsen som tilbys. Produktene, til sammen med opplevelsene og aktivitetene må derfor sees på som en pakkeløsning som kundene er villige til å betale for. Småskala matprodusenter bør derfor sette fokus på helheten og ikke bare fokusere på kvaliteten til matproduktene

Authors/Creators:Bele, Bolette and Rytkönen, Paulina and Tunon, Håkan
Title:Lokale matprodukter, kundepreferanser og biologisk kulturarv : oppsummering av en kundeundersøkelse i Gävleborgs län, Sverige og i Trøndelag Fylke, Norge
Series Name/Journal:NIBIO Rapport
Year of publishing :2020
Number:6:156
Number of Pages:42
Publisher:NIBIO
ISBN for electronic version:978-82-17-02698-3
ISSN:2464-1162
Language:Norwegian
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business > Economics
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Food Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109826
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-109826
Additional ID:
Type of IDID
Otherhttps://hdl.handle.net/11250/2717050
Alternative URL:https://hdl.handle.net/11250/2717050
ID Code:22414
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Swedish Biodiversity Centre
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:16 Feb 2021 14:43
Metadata Last Modified:15 Mar 2021 16:04

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits