Home About Browse Search
Svenska


Koll på miljökontrollen – en sammanställning av resultaten från det nationella miljökontrollprogrammet för kemisk ogräsbekämpning på järnväg 2006–2019

Cederlund, Harald (2021). Koll på miljökontrollen – en sammanställning av resultaten från det nationella miljökontrollprogrammet för kemisk ogräsbekämpning på järnväg 2006–2019. (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Den här rapporten sammanställer resultaten från de miljökontrollprogram för kemisk ogräsbekämpning på järnväg som har bedrivits på uppdrag av Banverket och Trafikverket mellan åren 2006–2010 (period 1) och 2015–2019 (period 2). Inom ramen för miljökontrollprogrammen har koncentrationen av glyfosat och dess nedbrytningsprodukt AMPA analyserats i grundvatten från provtagningsrör installerade i eller vid sidan av järnvägen och under period 2 även halten glyfosat och AMPA i jordprover som tagits i närheten av rören. Totalt har strax över 600 grundvattenprover analyserats från 12 olika provplatser utspridda över landet och 645 jordprover från fem av dessa provplatser. Glyfosat och AMPA detekterades i 16% respektive 14% av de grundvattenprover som tagits från provtagningsrör som installerats i själva spårområdet. De högsta koncentrationerna som uppmätts i några enskilda prover var 7 μg glyfosat/l respektive 1,1 μg AMPA/l i grundvatten direkt under spåret. Dessa värden är dock knappast representativa för hela datasetet vilket illustreras av att de 95:e percentilerna för grundvatten under spåret var 0,15 μg glyfosat/l och 0,037 μg AMPA/l. Spridningen till omgivningen tycks också vara relativt begränsad, glyfosat och AMPA detekterades bara i 1–3% av proverna som tagits i grundvattenrör utanför spårområdet. 2018 avviker som ett år med ovanligt förhöjda koncentrationer detekterade i grundvattnet under flera av provplatserna vilket förmodligen hänger samman med den ovanligt torra sommaren det året. Halterna i jordprover från tre av provplatserna var väldigt låga vilket indikerar att de endast har bekämpats i begränsad utsträckning (period 2) medan halterna för de två övriga platserna är rimliga utifrån den använda dosen och en förväntad halveringstid på 4 ± 2 månader. Rapporten diskuterar hur resultaten ska tolkas, hur miljökontrollprogrammet har bedrivits och hur det kan utvecklas framöver.

Authors/Creators:Cederlund, Harald
Title:Koll på miljökontrollen – en sammanställning av resultaten från det nationella miljökontrollprogrammet för kemisk ogräsbekämpning på järnväg 2006–2019
Year of publishing :2021
Number of Pages:34
Publisher:Institutionens för molekylära vetenskaper, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9821-6
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Soil Science
Keywords:miljöanalys, järnväg, ogräsbekämpning, glyfosat, AMPA, grundvatten, environmental monitoring, railway, weed control, glyphosate, AMPA, groundwater
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-110172
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-110172
ID Code:22686
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:02 Mar 2021 10:03
Metadata Last Modified:24 Mar 2021 11:28

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits