Home About Browse Search
Svenska


Åtgärder för att förbättra boxhygien och reducera ammoniakemission i konventionella slaktgrisboxar

Jeppsson, Knut-Håkan and Olsson, Anne-Charlotte and Nasirahmadi, Abozar (2021). Åtgärder för att förbättra boxhygien och reducera ammoniakemission i konventionella slaktgrisboxar. (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101), Sveriges lantbruksuniversitet. LTV-fakultetens faktablad ; 2021:2
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Genom att duscha vatten över spaltgolvet får grisarna möjlighet att blöta huden och därmed öka värmeavgivningen under varma perioder. Systemet ändrar var i boxen grisarna väljer att ligga så att de ligger mindre på spaltgolvet och mer på liggytan. När spaltgolvet inte är upptaget av liggande grisar tvingas inte grisarna att gödsla/urinera på den fasta liggytan. Därmed förbättras boxhygienen och ammoniakförlusterna minskar. Ökad lufthastighet på liggytan ger också grisarna bättre möjlighet till kylning, vilket medför bättre boxhygien och mindre ammoniakförluster. Detta är två metoder att kyla grisarna som kan utföras i befintliga stallar. Åtgärderna har studerats under två varma sommarperioder i ett EU-projekt med samarbete mellan sex länder

Authors/Creators:Jeppsson, Knut-Håkan and Olsson, Anne-Charlotte and Nasirahmadi, Abozar
Title:Åtgärder för att förbättra boxhygien och reducera ammoniakemission i konventionella slaktgrisboxar
Series Name/Journal:LTV-fakultetens faktablad
Year of publishing :2021
Number:2021:2
Number of Pages:4
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 402 Animal and Dairy Science > Animal and Dairy Science.
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-111018
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-111018
ID Code:22753
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:12 Mar 2021 11:03
Metadata Last Modified:06 Apr 2021 07:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits