Home About Browse Search
Svenska


Grön rehabilitering som behandling på lantgård : Metodutveckling av naturunderstödd rehabilitering med interdisciplinärt vårdteam vid utmattningssyndrom

Lidfors, Lena and Wahlgren, Elisabeth G. and Vestlund, Christina and Johansson, Astrid (2021). Grön rehabilitering som behandling på lantgård : Metodutveckling av naturunderstödd rehabilitering med interdisciplinärt vårdteam vid utmattningssyndrom. (VH) > Dept. of Animal Environment and Health, Sveriges lantbruksuniversitet. SLU Framtidens djur, natur och hälsas rapportserie ; 8
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Från 2010 till 2015 var det en generell ökning av antalet nya sjukfall i Sverige, men från 2015-2016 låg det på samma nivå. Psykiatriska diagnoser är den vanligaste sjukskrivningsorsaken, och inom denna grupp finns diagnosen stressutlöst utmattningssyndrom. Den ger ofta nedsatt arbetsförmåga under lång tid och patienterna har svåra kroppsliga och kognitiva symptom. Forskning har visat att rehabilitering i trädgård med tillgång till natur kan korta ned rehabiliteringstiden. Syftet med denna studie var att beskriva metodutvecklingen av naturunderstödd rehabilitering på gård med ett interdisciplinärt team med legitimationsutbildningar. Studien genomfördes under april 2016 – december 2018 på GreveGarden där man byggt upp utemiljö och växthus från Patrik Grahns åtta karaktärer. Det fanns samlingsrum med öppen eld, ett stort växthus med porlande vattenkanal och guldfiskar, tillgång till varierad trädgård och kök. I närområdet fanns lantgårdar med mjölkkor, får och hästar, samt skog. Det interdisciplinära teamet bestod av en projektledare som är högskoleutbildad trädgårdsmästare och legitimerad sjuksköterska, en legitimerad sjukgymnast med inriktning mot basal kroppskännedom, en legitimerad arbetsterapeut och en legitimerad läkare som i teamet mest använde sin utbildning som diplomerad samtalsgrupp- och symboldramaterapeut. Målgruppen var sjukskrivna personer, bosatta i Skaraborg, med diagnos stressutlöst utmattningssyndrom. Totalt inkom det 98 remisser, 91 kvinnor och 7 män. Remittenter var vårdcentraler (80 st.), företagshälsovård (11 st.), vuxen psykiatrisk mottagning (4 st.), medicinmottagning (2 st.) och en privat läkare (1 st.). Totalt har 63 behandlingar avslutats. Fem av dessa patienter har gått två omgångar. Könsfördelningen har varit 56 kvinnor och två män. Av de inkomna remisserna har 40 ej lett till rehabilitering av olika anledningar, exempelvis ej lämplig diagnos, gått till annan behandling eller påbörjat arbetsträning under kötiden, samt ekonomiska svårigheter med transport. Åtta patienter har ingått i varje behandlingsgrupp. Rehabiliteringstiden var tre halvdagar per vecka i 14 veckor och varje dag leddes av två teammedlemmar. Dagarna hade en igenkännbar rytm. Samling i grupp med avslappning och samtal skedde i början av dagen. Närvaron prioriterades högt, men väl på plats kunde patienterna vara aktiva eller ta det lugnare. Behandlande aktiviteter anpassades till individen och gruppen. Vistelse utomhus ingick vid varje tillfälle. Samling med fika efter promenad och avslutning i grupp med reflektioner ingick alltid. Det utvecklades samsyn i teamet kring patienternas mönster, deras styrkor och svårigheter. Detta gav underlag för arbete tillsammans med patienten med mål och delmål. I avslutningsfasen deltog någon ur teamet på avstämningsmötet med försäkringskassan och arbetsgivaren eller arbetsförmedlingen. Patienterna var positiva till miljön, det interdisciplinära teamet och den metod som varje profession använde. Opartisk utvärdering har gjorts av Skaraborgsinstitutet.

Authors/Creators:Lidfors, Lena and Wahlgren, Elisabeth G. and Vestlund, Christina and Johansson, Astrid
Title:Grön rehabilitering som behandling på lantgård : Metodutveckling av naturunderstödd rehabilitering med interdisciplinärt vårdteam vid utmattningssyndrom
Series Name/Journal:SLU Framtidens djur, natur och hälsas rapportserie
Year of publishing :2021
Number:8
Number of Pages:71
Publisher:SLU Future One Health (tidigare SLU Framtidens djur, natur och hälsa)
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Research Areas for the Future > SLU Future Animals, Nature and Health
ISBN for printed version:978-91-576-9823-0
ISBN for electronic version:978-91-576-9824-7
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Agricultural Occupational Health and Safety
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Social Sciences Interdisciplinary (Peace and Conflict Research and Studies on Sustainable Society)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Other Biological Topics
Keywords:utmattningssyndrom, rehabilitering, vårdteam, natur, djur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-110547
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-110547
ID Code:22856
Faculty:VH - Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science
Department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:29 Mar 2021 12:43
Metadata Last Modified:07 Apr 2021 06:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits