Home About Browse Search
Svenska


Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk : årsrapport för 2020

Franzén, Fredrik and Lingman, Anna and Åkerlund, Carolina (2021). Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk : årsrapport för 2020. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2021:5
[Report]

[img] PDF
4MB

Abstract

Oskarshamns kärnkraftverks kylvattenpåverkan på recipientens vattentemperatur var under 2020 något mindre igen beroende på en förhållandevis lång revisionsavställning. Under vårens, sommarens och höstens nätprovfisken med biologiska länkar i kraftverkets recipient Hamnefjärden var abborre den vanligaste arten i fångsten, följd av sarv och mört. I augustifisket med nätlänkar i skärgården söder om Simpevarp och i motsvarande fiske i två områden i Kvädöfjärden var mört den mest fångade arten, tätt följd av abborre. Den överlägset största andelen av de fångade abborrarna i samtliga nätprovfisken både i Simpevarp och i Kvädöfjärden var två år gamla. Fisket med kustöversiktsnät utanför Hamnefjärdens mynning under april och maj hade, likt tidigare år, strömming som den absolut vanligaste arten. I vårens ryssjeprovfisken i Hamnefjärden var fångsten av ål mindre igen 2020 efter att ha ökat något 2019. Abborre var även i år den vanligaste fångsten följd av den invasiva arten svartmunnad smörbult. Förekomsten av årsyngel av både mört och abborre uteblev helt i yngelundersökningar i Hamnefjärden. Journalföringen av yrkesfisket norr om Simpevarp noterade den näst lägsta fångsten av blankål sedan undersökningarnas start 1972. Fångsterna har endast varit lägre 2019. Vid 2020 års undersökningar av faunan på mjuka bottnar registrerades totalt 22 arter i Simpevarp och 17 arter i referensområdet Kvädöfjärden. Blåmussla var den dominerande arten på grunda bottnar i de två undersökta områdena. Antalet registrerade arter på samtliga lokaler i de två aktuella undersökningsområden var högre år 2020 än medelvärdet för hela tidsperioden 1962-2020. På djupare bottnar i Simpevarp var den rörbyggande havsborstmasken Pygospio elegans den vanligast förekommande arten. På samma djup i Kvädöfjärden var förekomsten av östersjömussla störst. Sedan år 2018 har förekomsten av vitmärla på grundbottnar i Kvädöfjärden ökat från en registrerad individ till 228 individer och vitmärla var den näst mest förekommande arten i området.

Authors/Creators:Franzén, Fredrik and Lingman, Anna and Åkerlund, Carolina
Title:Biologisk recipientkontroll vid Oskarshamns kärnkraftverk : årsrapport för 2020
Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2021
Number:2021:5
Number of Pages:38
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9847-6
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:kärnkraft, kylvatten, recipientkontroll, provfiske, bottenfauna, främmande arter, kylvattenintag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-111324
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-111324
ID Code:23114
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:09 Apr 2021 06:03
Metadata Last Modified:13 Apr 2021 06:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits