Home About Browse Search
Svenska


Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016–2020

Holliland, Per and Mustamäki, Noora (2021). Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016–2020. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk ; 2021:2
[Factsheet]

[img] PDF
679kB

Abstract

Under de fem år som provfisket i Vaxholm har pågått har fångstsammansättningen varit relativt konstant.
Under 2020 fångades i medel 67 fiskar per ansträngning (antal individer per nät och natt) fördela på 12 arter. Mört var den vanligaste arten i fångsten (46 procent), följt av abborre, strömming, gärs och braxen.
Fångsten av karpfisk i Vaxholm var relativt hög, under 2020 fångades 34 individer per ansträngning vilket var lägre än 2019 men fortfarande högt jämfört med närliggande kustområden. De arter av karpfisk som fångats i Vaxholm är framförallt mört, men även braxen, löja, björkna, id och sutare.
Det har fångats relativt många stora fiskar (>30 cm) och relativt många stora abborrar (>25 cm) i Vaxholm. Av stora fiskar dominerar braxen och abborre, men även individer av gös, sik, mört och sutare över 30 centimeter har fångats i området.
Indikatorn L90 för abborre (storleken på individen vid den 90:de percentilen i längdfördelningen) är ett mått på storleken av de största abborrarna i området. L90 är relativt hög i Vaxholm, vilket tyder på att abborrarna är stora i området. Dock så är abborrhanarna i Vaxholm mindre och könskvoten indikerar en något högre andel honor än i närliggande provfiskeområden.
I provfiskefångsten utgjorde abborre 98 procent av all rovfisk. Förutom abborre förekom även gös i fångsten. Varken fångsten av abborre eller fångsten av rovfiskar totalt har ändrats över tid.
Diversitetsindexet och den trofiska medelnivån har varit stabila under de fem år provfisket pågått, och är i nivå med närliggande provfiskeområden.
Ett- till fyraåriga abborrar var efter den varma sommaren 2018 större vid given ålder jämfört med tidigare år.
Ett lågt siktdjup i kombination med den stora fångsten av karpfisk tyder på att Vaxholm är påverkat av hög näringsbelastning.

Authors/Creators:Holliland, Per and Mustamäki, Noora
Title:Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016–2020
Series Name/Journal:Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
Year of publishing :2021
Number:2021:2
Number of Pages:14
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-111685
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-111685
ID Code:23403
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:04 May 2021 06:03
Metadata Last Modified:06 May 2021 10:36

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits