Home About Browse Search
Svenska


Recirkulering av näringsämnen mellan stad och land - vad vill gödselanvändaren ha?

Lundin, Emma and Metson, Geneviève S. and Mcconville, Jennifer and Westling, Klara (2021). Recirkulering av näringsämnen mellan stad och land - vad vill gödselanvändaren ha? (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. IVL rapport. B ; 2414
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Denna rapport sammanfattar resultatet av en workshop med olika sakägare kring frågan om gödselprodukter innehållande återvunnen näring från avloppsströmmar. Som underlag till workshopen har även en litteraturöversikt, intervjuer och enkäter med utvalda sakägare genomförts. Rapporten presenterar de behov sakägarna anser att dessa produkter måste eller bör uppfylla.

Arbetet har genomförts gemensamt mellan den svenska näringsplattformen och forskningsprojektet End-of-Wastewater under år 2020. Svenska näringsplattformen är en plattform som samlar aktörer och kunskap inom kretslopp av näringsämnen med syfte att stödja, underlätta och överbrygga hinder för att möjliggöra en systemomställning där näringsämnena i avloppsströmmar är en del av ett rent kretslopp i synergi med de globala hållbarhetsmålen (https://www.ri.se/sv/svenskanaringsplattformen). Projektet End-of-Wastewater handlar om att utforska och sprida kunskap kring hur samhället kan ställa om till att hålla näringsämnen, såsom kväve och fosfor, men även kol i rena kretslopp. Omställningen syftar på att ansvarsfullt länka samman organiska restflöden från mänskliga samhällen till nyproduktion av grödor på jordbruksmark. I denna omställning finns diverse aktörer som redan är eller bör vara delaktiga för att skapa ett kretslopp. Projektet kommer att utveckla ett interaktivt verktyg för att stötta dessa aktörer med att hitta, navigera bland och förstå den gedigna evidensbaserade forskning som finns inom området för innovativa och hållbara lösningar (http://www.endofwastewater.net/).

Authors/Creators:Lundin, Emma and Metson, Geneviève S. and Mcconville, Jennifer and Westling, Klara
Title:Recirkulering av näringsämnen mellan stad och land - vad vill gödselanvändaren ha?
Series Name/Journal:IVL rapport. B
Year of publishing :2021
Number:2414
Number of Pages:25
Publisher:IVL Svenska Miljöinstitutet
ISBN for electronic version:978-91-7883-263-7
ISSN:0283-877X
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Popular
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 201 Civil Engineering > Water Engineering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-111417
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-111417
ID Code:23466
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:10 May 2021 11:43
Metadata Last Modified:14 May 2021 11:54

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits