Home About Browse Search
Svenska


Sekretatiatet för selektivt fiske : rapportering av 2020 års verksamhet

Nilsson, Hans, ed. (2021). Sekretatiatet för selektivt fiske : rapportering av 2020 års verksamhet. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2021:16
[Report]

[img] PDF
5MB

Abstract

Under 2020 genomförde sekretariatet för selektivt fiske, vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) tillsammans med svenskt yrkesfiske, 2 projekt inom ramen för regeringens satsning på selektivt fiske. Den övergripande målsättningen för alla projekt inom selektivt fiske är att underlätta införandet av den landningsskyldighet som sedan 2015 införts i och med reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik, samt att utveckla mer skonsamma och rovdjursäkra fiskemetoder. Projekten syftade därför till att minska oönskad fångst i svenskt fiske antingen genom att utveckla befintliga fiskemetoder (framförallt inom trålfiske) eller genom att utveckla alternativa fiskemetoder (främst passiva redskap såsom fällor och burar), eller att minska bottenpåverkan vid trålfiske. De tre projekt som utfördes under 2020 var: 1. ”Ökad användning av utvecklade redskap” (HaV Dnr 2215-2019) – Kapitel 2 2. ”Redskapsutveckling för fiske efter skrubbskädda i Östersjön” (HaV Dnr 808-2020) – Kapitel 3 3. ”Utveckling av riktat hållbart skrubbskäddefiske i Östersjön” (HaV Dnr 2776-2020) – Kapitel 4 Projekten genomfördes genom att projektförslag togs fram gemensamt av SLU Aqua och näringen utifrån fiskets uttryckliga behov och idéer. Projektförslagen prioriterades och beslutades av en särskild styrgrupp på Havs- och vattenmyndigheten (HaV) där HaV och Jordbruksverket beslutar, varefter SLU Aqua upphandlade utförare och agerade projektledare. Vinnande part ansvarade sedan för att anskaffa och utveckla respektive projektidé enligt projektplanen med stöd från sekretariatet. Projektet ”Ökad användning av utvecklade redskap” togs dock fram gemensamt av näringens producentorganisationer Havs- och kustfiskarnas producentorganisation (HKPO) och Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO), Havs och vattenmyndigheten, Jordbruksverket samt SLU som en följd av ytterst begränsat upptag i praktiskt fiske av tidigare utvecklade och utvärderade redskap inom ramen för sekretariatets arbete.

Editors:Nilsson, Hans
Title:Sekretatiatet för selektivt fiske : rapportering av 2020 års verksamhet
Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2021
Number:2021:16
Number of Pages:24
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
ISBN for electronic version:978-91-576-9905-3
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Other Biological Topics
Keywords:Fiske, redskapsutveckling, selektivt fiske, selektiva och skonsamma redskap, yrkesfiske, trål, skrubba, torsk, Östersjön, Skagerrak, Kattegatt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-113645
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-113645
ID Code:25467
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:21 Sep 2021 08:03
Metadata Last Modified:23 Sep 2021 09:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits