Home About Browse Search
Svenska


Syntesrapport av Sekretariatet för selektivt fiske 2014-2017

Nilsson, Hans and Andersson, Erika and Hedgärde, Maria and Königson, Sara and Ljungberg, Peter and Lunneryd, Sven-Gunnar and Lövgren, Johan and Ovegård, Mikael and Sundelöf, Andreas and Valentinsson, Daniel (2018). Syntesrapport av Sekretariatet för selektivt fiske 2014-2017. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2018:9
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV), som har ansvarat för regeringsuppdraget selektivt fiske, upprättade SLU Aqua ett Sekretariat för selektivt fiske mellan 2014 och 2017. Sekretariatets huvuduppgift har varit att samla in idéer tillsammans med näringen, för att stimulera utvecklingen av selektiva fiskemetoder i syfte att minska mängden oönskad fångst. Näringens initiativ och engagemang har varit helt avgörande för en framgångsrik utveckling av nya idéer. Under projektperioden har sekretariatet tillsammans med näringen drivit 34 projekt inom selektivt fiske. Samtliga projekt är vetenskapligt utvärderade och redovisade i årliga verksamhetsrapporter. I denna syntesrapport sammanställs resultaten från projekt med liknande problemställningar, målarter och fiskemetoder, till olika fisken. De olika fiskena är uppdelade mellan aktiva och passiva redskap. I sammanställningen har alla projekten bedömts efter en 5-gradig skala som sammanfattar resultatet av den vetenskapliga utvärderingen, redskapets tillämpbarhet i verkligt fiske samt behov av förvaltningsåtgärder och/eller andra incitament för att redskapen verkligen skall komma till bred användning i fisket.

Authors/Creators:Nilsson, Hans and Andersson, Erika and Hedgärde, Maria and Königson, Sara and Ljungberg, Peter and Lunneryd, Sven-Gunnar and Lövgren, Johan and Ovegård, Mikael and Sundelöf, Andreas and Valentinsson, Daniel
Title:Syntesrapport av Sekretariatet för selektivt fiske 2014-2017
Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2018
Number:2018:9
Number of Pages:24
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
ISBN for electronic version:978-91-576-9567-3
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Other Biological Topics
Keywords:Fiske, redskapsutveckling, samverkan, landningsskyldighet, Gemensamma fiskeripolitiken, EU, selektivt fiske, selektiva redskap, yrkesfiske, skonsam vittjning, trål, bur, fälla, räka, havskräfta, torsk, lax, sik, rödspotta, rödspätta, rödtunga, Östersjön, Skagerrak, Kattegatt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-113647
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-113647
ID Code:25469
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:21 Sep 2021 08:09
Metadata Last Modified:23 Sep 2021 09:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits