Home About Browse Search
Svenska


Sekretariatet för selektivt fiske : rapportering av 2016 och 2017 års verksamhet

Nilsson, Hans, ed. (2018). Sekretariatet för selektivt fiske : rapportering av 2016 och 2017 års verksamhet. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2018:4
[Report]

[img] PDF
26MB

Abstract

Under 2016 och 2017 genomförde sekretariatet för selektivt fiske, vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) tillsammans med svenskt yrkesfiske, 18 projekt inom ramen för regeringsuppdraget selektivt fiske. Den övergripande målsättningen för alla projekt inom selektivt fiske är att underlätta införandet av den landningsskyldighet som beslutats i och med reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Projekten syftade därför till att minska oönskad fångst i svenskt fiske antingen genom att utveckla befintliga fiskemetoder (framförallt inom trålfiske) eller genom att utveckla alternativa fiskemetoder (främst passiva redskap såsom fällor och burar).

1. ” Multiselektering i Östersjötrålar” (HaV Dnr 2347-16) – Kapitel 1
2. ” Förbättrad selektivitet i torsktrålar” (HaV Dnr 2348-16) – Kapitel 2
3. ” Byxtrål för att separera torsk från kolja och gråsej” (HaV Dnr 1033-17)
– Kapitel 3
4. ” Selektivitet för fisk i demersala trålar” (HaV Dnr1034-17) – Kapitel 4
5. ” Stormaskig torsk- och plattfisktrål del II - rödspätta” (HaV Dnr 1832-16)
– Kapitel 5
6. “Storleksselektiv räktrål: kombinationsrist” (HaV Dnr 1834-16) – Kapitel 6
7. “Selektivitet för små räktrålare del II” (HaV Dnr 1833-16) – Kapitel 7
8. “Låg topplös trål” (HaV Dnr 2344-16) – Kapitel 8
9.“Sejrist” (HaV Dnr 1078-16) – Kapitel 9
10. “Utveckling av selektivt burfiske efter torsk och plattfisk” (HaV Dnr 1079-16)
– Kapitel 10
11. “Utprovning/utveckling av sälsäkert och selektivt burfiske efter torsk”
(HaV Dnr 3182-16) – Kapitel 10
12. “Utprovning/utveckling av sälsäkert och selektivt burfiske efter plattfisk”
(HaV Dnr 3166-16) – Kapitel 10
13. “Selektiva och rovdjurssäkra multifunktionsburar” (HaV Dnr 2345-16)
– Kapitel 11
14. “Räkburar” (HaV Dnr 2346-16) – Kapitel 12
15. “Ökad selektivitet i pontonfälla för torsk” (HaV Dnr 1081-16) – Kapitel 13
16. “Makrillfiske med selektiv och sälsäker push-up-fälla” (HaV Dnr 1083-16)
– Kapitel 14
17. “Utprovning/utveckling av sälsäkert och selektivt fällfiske efter sill på
västkusten” (HaV Dnr 3167-16) – Kapitel 15
18. “Ergonomisk vittjnings metod för pushuper vid behov att selektera sik och lax”
(HaV Dnr 3165-16) – Kapitel 16

Projekten genomfördes genom att förslag togs fram gemensamt av SLU Aqua och näringen utifrån fiskets uttryckliga behov och idéer. Projektförslagen prioriterades och beslutades av en särskild styrgrupp på Havs- och vattenmyndigheten (HaV), varefter SLU Aqua upphandlade utförare och agerade projektledare. Vinnande part ansvarade sedan för att anskaffa och utveckla respektive projektidé enligt projektplanen med stöd från sekretariatet. Projekten avslutades genom en vetenskaplig utvärdering där personal från SLU Aqua deltog i ett experimentellt fiske där det nyutvecklade redskapets fångstegenskaper dokumenterades och analyserades under kommersiella fiskeförhållanden.

Editors:Nilsson, Hans
Title:Sekretariatet för selektivt fiske : rapportering av 2016 och 2017 års verksamhet
Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2018
Number:2018:4
Number of Pages:211
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
ISBN for electronic version:978-91-576-9557-4
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Other Biological Topics
Keywords:Fiske, redskapsutveckling, selektivt fiske, selektiva redskap, yrkesfiske, skonsam vittjning, trål, bur, fälla, räka, havskräfta, torsk, lax, vitling, kolja, rödspotta, rödtunga, Östersjön, Skagerrak, Kattegatt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-113648
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-113648
ID Code:25470
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:21 Sep 2021 08:15
Metadata Last Modified:23 Sep 2021 09:47

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits