Home About Browse Search
Svenska


Sekretariatet för selektivt fiske - rapportering av 2018-års verksamhet

Nilsson, Hans, ed. (2019). Sekretariatet för selektivt fiske - rapportering av 2018-års verksamhet. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2019:6
[Report]

[img] PDF
8MB

Abstract

Under 2018 genomförde sekretariatet för selektivt fiske, vid institutionen för akvatiska resurser (SLU-Aqua) tillsammans med svenskt yrkesfiske, 4 projekt inom ramen för regeringsuppdraget selektivt fiske. Den övergripande målsättningen för alla projekt inom selektivt fiske är att underlätta införandet av den landningsskyldighet som beslutats i och med reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik, samt att utveckla mer skonsamma fiskemetoder. Projekten syftade därför till att minska oönskad fångst i svenskt fiske antingen genom att utveckla befintliga fiskemetoder (framförallt inom trålfiske) eller genom att utveckla alternativa fiskemetoder (främst passiva redskap såsom fällor och burar), och att minska bottenpåverkan vid trålfiske. 1. ”Fortsatta försök för bättre selektering av torsktrålar i Östersjön” (HaV Dnr 1573- 2018) – Kapitel 1 2. ”Utveckling av ett skonsamt demersalt fiske LIT (Low impact trawling)” (HaV Dnr 1574-2018) – Kapitel 2 3. ”Powerdoors - mjuka trålbord som ej påverkar botten” (HaV Dnr 2401-2018) – Kapitel 3 4. ”Ergonomisk vittjningsmetod för pushup-fälla vid behov att selektera sik och lax” (HaV Dnr1572-2018) – Kapitel 4 Projekten genomfördes genom att förslag togs fram gemensamt av SLU-Aqua och näringen utifrån fiskets uttryckliga behov och idéer. Projektförslagen prioriterades och beslutades av en särskild styrgrupp på Havs- och vattenmyndigheten (HaV), varefter SLU-Aqua upphandlade utförare och agerade projektledare. Vinnande part ansvarade sedan för att anskaffa och utveckla respektive projektidé enligt projektplanen med stöd från sekretariatet. Projekten avslutades genom en vetenskaplig utvärdering där personal från SLUAqua deltog i ett experimentellt fiske där det nyutvecklade redskapets fångstegenskaper dokumenterades och analyserades under kommersiella fiskeförhållanden.

Editors:Nilsson, Hans
Title:Sekretariatet för selektivt fiske - rapportering av 2018-års verksamhet
Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2019
Number:2019:6
Number of Pages:49
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
ISBN for electronic version:978-91-576-9653-3
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Other Biological Topics
Keywords:Fiske, redskapsutveckling, selektivt fiske, selektiva och skonsamma redskap, yrkesfiske, skonsam vittjning, trål, bur, fälla, pelagiska trålbord, räka, havskräfta, torsk, lax, rödspotta, rödtunga, Östersjön, Skagerrak, Kattegatt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-113646
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-113646
ID Code:25472
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:21 Sep 2021 08:26
Metadata Last Modified:23 Sep 2021 09:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits