Home About Browse Search
Svenska


Barns kontakt med djur i vardagen – en forskningsbaserad syntes

Mårtensson, Fredrika and Johansson, Maria and Litsmark, Anna and Stroh, Emilie and Thelin, Linda (2021). Barns kontakt med djur i vardagen – en forskningsbaserad syntes. (LTJ, LTV) > Department of People and Society (from 2021), Sveriges lantbruksuniversitet. SLU Future One Health reports ; 1
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Barn och ungdomars möjligheter till kontakt med djur i vardagslivet är sparsamt belyst i forskningen. Denna tvärfackliga forskningsbaserade syntes syftar till att inventera och analysera den litteratur som finns om barns djurmöten för att skapa utgångspunkt för forskning och utvecklingsarbete. Arbetet sker mot bakgrund av en pågående urbanisering och förtätning av våra livsmiljöer som förändrar förutsättningarna för barns naturkontakt. Studien resulterade i en översikt som inkluderar fyra olika domäner av forskning: 1) Djurkontakt i barns vardag 2) Barns möten med djurparksdjur 3) Barns djurmöten i ett livsloppsperspektiv och 4) Djurunderstödda insatser för barn. Materialet visar att det finns många potentiella värden förknippade med barnens möten med mer eller mindre vilda och tama djur i vardagen, möten som får betydelse för deras lek, lärande, och utveckling i ett livsloppsperspektiv. Å andra sidan pekar litteraturen internationellt också ut en problematik i barns relationer till den vilda faunan som rör frågor om rädslor, risker och bevarandefrågor. Författarna föreslår ett perspektiv där barns behov av relationer till djur i sin vardag bildar utgångspunkt för samhällsplaneringen, men betonar samtidigt vikten av att även beakta djurens välfärd och villkoren för en hållbar utveckling i stort.

Authors/Creators:Mårtensson, Fredrika and Johansson, Maria and Litsmark, Anna and Stroh, Emilie and Thelin, Linda
Title:Barns kontakt med djur i vardagen – en forskningsbaserad syntes
Series Name/Journal:SLU Future One Health reports
Year of publishing :2021
Number:1
Number of Pages:46
Publisher:SLU Future One Health
ISBN for printed version:978-91-576-9894-0
ISBN for electronic version:978-91-576-9893-3
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 3 Medical and Health Sciences > 303 Health Sciences > Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Social Sciences Interdisciplinary (Peace and Conflict Research and Studies on Sustainable Society)
Keywords:samhällsplanering, djur, barn, naturbaserade lösningar, hälsa, fauna, friluftsliv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114063
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114063
ID Code:25946
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of People and Society (from 2021)
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:25 Oct 2021 14:25
Metadata Last Modified:10 Dec 2021 15:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits