Home About Browse Search
Svenska


Övervakning 2020 och 2021 av vårrastande gäss, svanar och tranor i Norrbottens och Västerbottens kustland

De Jong, Adriaan (2021). Övervakning 2020 och 2021 av vårrastande gäss, svanar och tranor i Norrbottens och Västerbottens kustland. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö) ; 2021:14
[Report]

[img] PDF
654kB

Abstract

Våren 2021 genomfördes inventeringarna av vårrastande svanar, gäss och tranor inom övervakningsprogrammet som startade 2012 genom ett samarbete mellan Tarfikverket Region Nord, Länsstyrelsen i Norrbotten och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Programmet genomförs enligt ett ”två år på och två år av” schema. I denna rapport redovisas resultaten för 2020 och 2021.

Syftet med övervakningsprogrammet är att skapa en uppsättning bakgrundsdata kring dessa rastande fåglars förekomst inom ett studieområde som sträcker sig från trakterna mellan Lövånger och Burträsk i söder till markerna kring Persöfjärden i norr. Detta studieområde täcker de viktigaste rastområden i Västerbottens och Norrbottens kustland norr om Robertsfors. Dessa bakgrundsdata ska kunna användas som besluts- och utvärderingsunderlag för kommande samhällsprojekt, främst infrastrukturprojekt. Fåglarna räknades på ett standardiserat sätt medan de sökte föda eller vilade på jordbruksmark under dagtid.

Totalt räknades 57831 individer 2020 och 50478 individer 2021 av tio arter och en hybrid (grågås x kanadagås). Av de fem huvudsakliga studiearter var sädgåsen talrikast (32% och 28% i 2020 respektive 2021) medan kanadagåsen minst talrik (4,5 resp. 3,3 %). Antalen och proportionerna inom och mellan undersökningsområdena Lövånger, Skellefteå och Luleå beror dock mycket på hur räkningarna lagts över säsongen och hur vädret (speciellt snöförhållandena) varit. Eventuella trender måste ses i ett långtidsperspektiv.

Authors/Creators:De Jong, Adriaan
Title:Övervakning 2020 och 2021 av vårrastande gäss, svanar och tranor i Norrbottens och Västerbottens kustland
Series Name/Journal:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
Year of publishing :2021
Number:2021:14
Number of Pages:23
Publisher:Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 2 Engineering and Technology > 207 Environmental Engineering > Environmental Management
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Keywords:gås, sångsvan, trana, flyttning, rastlokal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114335
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114335
ID Code:26122
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:17 Nov 2021 16:25
Metadata Last Modified:17 Nov 2021 16:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits