Home About Browse Search
Svenska


Miljöövervakning av miljöfarliga ämnen i fisk : hälsoparameterar hos skrubbskädda - algtoxiner, tiamin och PFAS

Dahlgren, Elin and Lindqvist, Dennis and Asplund, Lillemor (2019). Miljöövervakning av miljöfarliga ämnen i fisk : hälsoparameterar hos skrubbskädda - algtoxiner, tiamin och PFAS. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2019:13
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Skrubbskädda insamlad från västra Hanöbukten i slutet på augusti 2018 har undersökts för hälsoparametrar samt förekomst av miljöfarliga ämnen (bromfenoler, tiamin, mikrocystin, nodularin och perfluorerade alkylsyror (PFAS). Resultaten från statistiska analyser indikerade att många av de effekt- och exponerings funktioner som ingår i undersökningar av skrubbskäddans hälsotillstånd samvarierade signifikant med halter av bromfenoler, tiamin och vissa PFAS. Exponering för toxiska substanser indikerades genom påverkan på leverenzymer katalas och glutationsreduktas vilka samvarierade med halter av tiamin respektive bromfenol 6-OHBDE-47. Leverstorlek samvarierade med ökande halter av bromfenol, 2,4,6-TBP. Ökande nivåer av outvecklade röda blodceller samvarierade med halter av bromfenol, 2,4,6-TBP och leverhalter av tiamin. Detta indikerar en påverkan på fiskens syretransport och blodbildning. Påverkad kolhydratmetabolism indikerades genom glukoshalter som samvarierade med halter av bromfenol, 6-OHBDE47. Påverkan på immunförsvaret indikerades genom minskande antal granulocyter vilka samvarierade med ökande halter av perfluorerade substanser PFNA, PFOS och PFUnDA i fiskarna.

Authors/Creators:Dahlgren, Elin and Lindqvist, Dennis and Asplund, Lillemor
Title:Miljöövervakning av miljöfarliga ämnen i fisk : hälsoparameterar hos skrubbskädda - algtoxiner, tiamin och PFAS
Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2019
Number:2019:13
Number of Pages:25
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9681-6
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
Keywords:fiskhälsa, miljöfarliga ämnen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114740
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114740
ID Code:26302
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:13 Dec 2021 08:25
Metadata Last Modified:13 Dec 2021 08:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits