Home About Browse Search
Svenska


Åtgärder i jordbruket mot övergödning - förslag till system för uppföljning av effekt

Kyllmar, Katarina and Fölster, Jens and Aronsson, Helena and Berglund, Kerstin and Djodjic, Faruk and Etana, Ararso and Geranmayeh, Pia and Wesström, Ingrid (2020). Åtgärder i jordbruket mot övergödning - förslag till system för uppföljning av effekt. (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Ekohydrologi ; 167
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Läckage av kväve och fosfor från jordbruket bidrar till övergödning i vattendrag, sjöar och hav. I ett effektivt åtgärdsarbete för minskat näringsläckage behöver alla delar finns med, från kunskap om åtgärders funktion och effektivitet till uppföljning av den samlade effekten i jordbrukslandskapets vatten. Här ingår också att ta fram underlag i form av näringsläckage beroende av plats så att åtgärder kan väljas och lokaliseras dit de ger störst nytta. Det behövs också vägledningar, checklistor och verktyg till stöd i det lokala åtgärdsarbetet. För att allt ska fungera behövs systemstöd där inte bara rådata utan också beräknad information kan lagras och tillgängliggöras i en form som passar olika användare. Dessutom behöver det dokumenteras var, när och hur åtgärder har genomförts, inte bara de åtgärder som har stöd från Landsbygdsprogrammet. Stöd för samordning mellan myndigheter, organisationer, brukare med flera för erfarenhetsutbyte och delaktighet i utvecklingsarbetet är också en viktig funktion. Här sammanfattas förslag på hur arbetssättet för åtgärdsarbete mot övergödning kan utvecklas. Förslagen har valts så att de så långt som möjligt kompletterar eller bygger på redan existerande verksamheter, projekt och försök. Förslagets struktur kan också användas för exempelvis åtgärder för ökad biologisk mångfald och för klimatåtgärder. Rapporten har tagits fram med finansiering från SLU:s miljöanalys och Havs- och vattenmyndigheten.

Authors/Creators:Kyllmar, Katarina and Fölster, Jens and Aronsson, Helena and Berglund, Kerstin and Djodjic, Faruk and Etana, Ararso and Geranmayeh, Pia and Wesström, Ingrid
Title:Åtgärder i jordbruket mot övergödning - förslag till system för uppföljning av effekt
Series Name/Journal:Ekohydrologi
Year of publishing :2020
Number:167
Number of Pages:88
Publisher:Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Eutrophication
ISSN:0347-9307
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
Keywords:utlakning, kväve, fosfor, jordbruk, åtgärder, vattendirektiv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114766
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114766
Additional ID:
Type of IDID
Otherhttps://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/publikationer/ekohydrologi/
Alternative URL:https://www.slu.se/institutioner/mark-miljo/forskning/publikationer/ekohydrologi/
ID Code:26359
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
(S) > Dept. of Soil and Environment

(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:20 Dec 2021 18:25
Metadata Last Modified:21 Dec 2021 06:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits