Home About Browse Search
Svenska


Fokusprojekt Växtskyddsproblem i stråsäd : slutrapport

Ninkovic, Velemir and Chawade, Aakash and Menegat, Alexander and Persson, Paula (2019). Fokusprojekt Växtskyddsproblem i stråsäd : slutrapport. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
572kB

Abstract

Fokusprojektet startade i augusti 2017 och samlade en fokusgrupp som med drygt 20 deltagare med bred agrar kompetens och intresse för att lösa problem med sjukdomar, skadeinsekter och ogräs utan negativ påverkan på miljö och klimat, på ett hållbart sätt. Hela fokusgruppen har mötts vid två heldags workshops oktober 2017 och en uppföljning april 2018. På workshop I vid starten av projektet fick deltagarna identifiera och presentera de allvarligaste och svåraste växtskyddsproblemen i stråsädesproduktionen. Problem i både konventionella och ekologiska produktionssystem diskuterades. Arbetsgrupper bildades var arbete diskuterades och prioriterades vid workshop II. De viktigaste problemen som identifierades:
• Nya invasiva ogräs, ekorrsvingel, råttsvingel, hönhirs
• Livet efter glyfosat – hur löses ogräsproblem där man varit beroende av glyfosat, vid ett förbud
• Skadegörarnas och ogräsens resistens mot bekämpningsmedel
• Gulrost och svartpricksjuka vete/rågvete. Hur kan man minska behovet av kemisk bekämpning. Det går inte att odla rågvete ekologiskt, i södra delarna av Sverige
• Mykotoxiner i spannmålskärnor och halm – hur undvika osynliga problem
• Bladlöss och bladlusöverförda virus – förändrat klimat medför ökat virustryck
• Växtskyddsproblem i nya grödor
• Resultat från forskningen – framför allt från fältstudier - kommer inte rådgivningen till del Viktigt!
• Nyttan av att utnyttja och analysera insamlade data, t.ex. från SLU-sortprovning och från Jordbruksverkets växtskyddscentraler – fördjupar kunskapen använder en outnyttjad resurs
• Dialogen och erfarenhetsutbytet mellan forskare och intressenter viktig och måste fortsätta
• Att arbeta med odlingssystemet i ett brett perspektiv och inkludera växtskyddsfrågorna
• Vikten av kunskap om växtskyddsproblemen i ett förändrat klimat, ligga före
• Nya grödor och dess växtskadegörare, ligga före
• Kunskap om invasiva ogräsarter, ligga före
• Sprida kunskap och göra den mer lättillgänglig, samla under ett paraply
För att arbeta med de identifierade problemen och frågeställningarna som diskuterades vid de två workshopparna bildades fyra arbetsgrupper.
Arbetssgrupper
Bladlöss och bladlusöverförda virus: ansvarig Velemir Ninkovic, NJ fakulteten Rapport skriven och publicerad
Luftburna svamppatogener: ansvarig Aakash Chawade, LTV fakulteten Vetenskaplig uppsats baserad på data från sortprovningen, en forskningsansökan
Ogräs: ansvarig Alexander Menegat. NJ fakulteten Populärvetenskaplig artikel, konferenspresentationer, tre studentarbeten, en forskningsansökan, nya studier i långliggande försök
Mykotoxinbildande svampar i fält: ansvarig Paula Persson. NJ fakulteten Vetenskaplig uppsats baserat på insamlade data från Jordbruksverket, bokkapitel, tre forskningsansökningar, två nystartade projekt.

Authors/Creators:Ninkovic, Velemir and Chawade, Aakash and Menegat, Alexander and Persson, Paula
Title:Fokusprojekt Växtskyddsproblem i stråsäd : slutrapport
Year of publishing :2019
Number of Pages:20
Publisher:SLU Plattform växtskydd, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9923-7
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Popular
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114580
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114580
ID Code:26360
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(LTJ, LTV) > Department of Plant Breeding (from 130101)
(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:21 Dec 2021 08:25
Metadata Last Modified:21 Dec 2021 08:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits