Home About Browse Search
Svenska


Fokusprojekt Lågriskmedel i växtskyddet

Lankinen, Åsa and Liljeroth, Erland and Ninkovic, Velemir and Witzell, Johanna and Andersson, Peter and Andreasson, Erik and Grenville-Briggs Didymus, Laura and Nordström Källström, Helena and Meijer, Johan and Tasin, Marco and Sundh, Ingvar and Jonson, Carl and Bergkvist, Peter and Furenhed, Sara and Jansson, Johanna and Isacsson, Gunnar and Hajek, Jörgen and Löfkvist, Klara and Hansson, Oscar and Sjöberg, Patrick and Danielsson, Carl-Åke and Bruce, Anders and Sundgren, Agneta and Johansson, Märta (2019). Fokusprojekt Lågriskmedel i växtskyddet. (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

(NL, NJ) > Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231)
(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Common Units > SLU Holding AB, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
827kB

Abstract

Fokusgruppens syfte har varit att definiera kunskapsluckor avseende den praktiska användningen och implementeringen av alternativa medel med låg risk för bekämpning av skadegörare och sjukdomar inom jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk. Vi har utgått från en bred definition av medel med låg risk, som har omfattat både allmänkemikalier och växtskyddsmedel med låg risk (enligt gällande EU-lagstiftning). Trots att det idag finns ett ökat behov av alternativa verktyg inom växtskyddet och politiska mål om minimerad användning av kemiska medel, så är användningen av alternativa bekämpningsmedel i fältodlade grödor mycket begränsad.

• En viktig faktor som styr och begränsar tillgängligheten av alternativa medel är EU-lagstiftningen för godkännande av dessa medel. För att kunna registrera ett medel behövs en investering från det företag som ansöker om godkännande, vilket kan vara en anledning till att medel inte blir tillgängliga på marknaden. En annan lagteknisk begränsning är ogynnsamma skatteregler för dessa medel.

• Från ett användarperspektiv är bristande kunskap om hur effektiva dessa medel är, hur man bäst applicerar dem samt hur de kan integreras i befintliga växtskyddsstrategier en bidragande orsak till att de inte används fullt ut.

• Rådgivningen pekar också på en otydlighet om vilka medel som får användas speciellt i ekologisk produktion och att användningen missgynnas av höga priser i kombination med en osäkerhet om hur effektiva dessa medel är.

• I Jordbruksverkets rapport ”Hinder för ökad användning av alternativa bekämpningsmedel” (SJV, Rapport 2019:3), som medlemmar av fokusgruppen har varit med att skriva, är ett av förslagen en utökad rådgivningsverksamhet. Detta eftersom informationsinsatser och aktiv rådgivning kan påverka hur snabbt odlare accepterar och börjar använda ett växtskyddsmedel, speciellt om det har nya egenskaper (och en ny verkningsmekanism). Forskning visar att en ny åtgärd/metod inte bara ska Sammanfattning och slutsatser 5 passa in i befintliga verksamheter utan också passa med attityd och värderingar hos användaren.

• Från ett forskningsperspektiv kan vi se ett klart behov av tillämpningsnära forskning framför allt för att få en ökad kunskap om hur alternativa bekämpningsmedel kan integreras i befintliga växtskyddsstrategier. En utmaning är den begränsade mängd forskningsmedel som finns att söka för denna typ av forskning.

• Forskningen är ofta väldigt uppdelad mellan agrikultur, hortikultur och skogsbruk. Här skulle man kunna dra nytta av kunskap inom respektive system eftersom vissa aspekter är generella mellan olika system, åtminstone för vissa grödor/träd.

• Från ett internationellt perspektiv kan vi se vinster med ett bättre samarbete med närliggande länder, tex Plant Biologicals Network (PBN) som koordineras från Danmark, men även engagemang inom det vidare EUperspektivet (bla lagar).

• Ytterligare en slutsats från fokusgruppens arbete är att växtskyddsforskningen på SLU behöver samordnas bättre, tex genom att knyta samman de kompetenscentrum som finns idag – CBC och CKB – med nya strukturer som skulle kunna fokusera på i) analys av växtskadegörare och ii) lågrisk-metoder och hur dessa kan spela en roll i integrerat växtskydd (IPM).

• ygarbeta tillsammans för att få till en bra samverkan och kunskapsutbyte.

Authors/Creators:Lankinen, Åsa and Liljeroth, Erland and Ninkovic, Velemir and Witzell, Johanna and Andersson, Peter and Andreasson, Erik and Grenville-Briggs Didymus, Laura and Nordström Källström, Helena and Meijer, Johan and Tasin, Marco and Sundh, Ingvar and Jonson, Carl and Bergkvist, Peter and Furenhed, Sara and Jansson, Johanna and Isacsson, Gunnar and Hajek, Jörgen and Löfkvist, Klara and Hansson, Oscar and Sjöberg, Patrick and Danielsson, Carl-Åke and Bruce, Anders and Sundgren, Agneta and Johansson, Märta
Title:Fokusprojekt Lågriskmedel i växtskyddet
Year of publishing :2019
Number of Pages:35
Publisher:SLU Plattform växtskydd, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9921-3
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Popular
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114565
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114565
ID Code:26365
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
S - Faculty of Forest Sciences
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

(NL, NJ) > Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231)
(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Common Units > SLU Holding AB
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:21 Dec 2021 12:25
Metadata Last Modified:21 Dec 2021 12:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits