Home About Browse Search
Svenska


Modellering av fiskvägars betydelse för fiskbestånden

Leonardsson, Kjell and Nilsson, Karin (2021). Modellering av fiskvägars betydelse för fiskbestånden. (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies, Sveriges lantbruksuniversitet. ; 2021:765
[Report]

[img] PDF
24MB

Abstract

Vattenkraftsutbyggnaden i Sverige har haft stor påverkan på många fiskpopulationer och har medfört minskade möjligheter för vandring och minskad tillgång på strömhabitat. I syfte att förbättra miljön i vattendrag som påverkas av vattenkraft har regeringen beslutat att vattenkraften ska omprövas för att ges moderna miljövillkor. Vattenmyndigheterna har föreslagit konnektivitesåtgärder vid många av kraftverken/dammarna för att förbättra förutsättningarna för fiskbestånden, i syfte att nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status/ potential. Vattenkraftsutbyggnaden bygger på dämning av forsar för att skapa fallhöjd som genererar energiproduktion, vilket fått till följd att forsmiljöer för strömlevande fauna är bristvara i vattenkraftreglerade vattendrag. Det är därför inte självklart att konnektivitetsåtgärder i alla lägen leder till en avsevärd förbättring för strömvattenlevande fiskpopulationer. För att undersöka om nyetablering eller förbättring av fiskvägar förväntas leda till att miljöstatusen förbättras föreslås här att man använder matematiska modeller av fiskpopulationer. Fem olika modeller har utvecklats för att kunna täcka upp olika scenarier för merparten av de svenska fiskarterna som antingen vandrar till och leker i strömvatten eller vandrar via vattendrag för att nå lekområden i anslutande vattenförekomster. I rapporten beskrivs dessa populationsmodeller, som är utvecklade för att utvärdera åtgärder som förbättrar vandringsmöjligheter och till att skapa passande strömhabitat för fisk. I tillägg till rapporten finns det separata beräkningsverktyg som baserar sig på dessa modeller, och som kan användas för att utvärdera åtgärder i specifika vattendrag. Verktygen är interaktiva och finns tillgängliga för alla på Energiforsks hemsida. I en utökad sammanfattning beskrivs dessa populationsmodeller i Energiforskrapport 2021:780 Modellering av fiskvägars betydelse – en sammanfattning.

Authors/Creators:Leonardsson, Kjell and Nilsson, Karin
Title:Modellering av fiskvägars betydelse för fiskbestånden
Year of publishing :2021
Number:2021:765
Number of Pages:106
Publisher:Energiforsk
ISBN for printed version:978-91-7673-765-1
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Fish and Wildlife Management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-115113
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-115113
ID Code:26648
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:03 Jan 2022 07:32
Metadata Last Modified:03 Jan 2022 07:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits