Home About Browse Search
Svenska


Långliggande fältförsök för rot- och knölväxter – behov och möjligheter identifierade genom intervjuer

Karlsson Green, Kristina and Liljeroth, Erland and Lankinen, Åsa (2021). Långliggande fältförsök för rot- och knölväxter – behov och möjligheter identifierade genom intervjuer. (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology, Sveriges lantbruksuniversitet. Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie ; 2021:7
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

I den här rapporten presenteras en utredning om behov och möjligheter för långliggande fältförsök för rot- och knölgrödor. Utredningen baseras huvudsakligen på intervjuer med representanter från universitet, näring, rådgivning och finansiärer, och även på en mindre uppföljande enkät till de intervjuade. Intervjuerna visar på att det finns ett brett intresse av långliggande fältförsök med frågeställningar som explicit rör rot- och knölgrödor. Frågeställningar som anses särskilt viktiga rör markbearbetning, växtskydd och växtföljd men även andra aspekter föreslås. Det finns ett intresse av att samarbeta om den här typen av försök men för många aktörer är det viktigt att man då kan få ut även kortsiktigare resultat och att dessa ska vara användbara för organisationen. Den främsta utmaningen kan vara att säkra långsiktig finansiering men även experimentdesign och organisation runt försöken är viktiga att beakta för att de ska ha ett långsiktigt värde.

Authors/Creators:Karlsson Green, Kristina and Liljeroth, Erland and Lankinen, Åsa
Title:Långliggande fältförsök för rot- och knölväxter – behov och möjligheter identifierade genom intervjuer
Series Name/Journal:Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
Year of publishing :2021
Number:2021:7
Number of Pages:25
Publisher:Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9000-5
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
Keywords:hållbara odlingssystem, hållbart växtskydd, långliggande fältförsök, växtföljd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114681
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114681
ID Code:26679
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:11 Jan 2022 10:25
Metadata Last Modified:17 Feb 2022 11:55

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits