Home About Browse Search
Svenska


Fysisk påverkan i kusten och effekter på ekosystemen

Kraufvelin, Patrik and Bryhn, Andreas and Kling, Johan (2021). Fysisk påverkan i kusten och effekter på ekosystemen. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Havs- och vattenmyndighetens rapport ; 2020:27
[Report]

[img] PDF
6MB

Abstract

De kustnära ekosystemen är viktiga för biologisk mångfald och grunden för många ekosystemtjänster. Ett stort antal internationella och nationella åtaganden ställer krav på åtgärder för att minska påverkan och belastning på kust- och havsmiljön; främst ramdirektivet för vatten, havsmiljödirektivet, art- och habitatdirektivet, miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård samt Ett rikt djur- och växtliv. Syftet med denna rapport är att ge en bred överblick över vad olika mänskliga aktiviteter (fysiska etableringar, byggnationer och verksamheter) har för påverkan på livsmiljöer och biologiska värden i kustekosystemen. Förutom direkt påverkan på platsen påverkar aktiviteterna konnektiviteten i landskapet, det vill säga arters förmåga eller benägenhet (möjligheter) att röra sig över områden på ett naturligt sätt. Genom att aktiviteterna förändrar många marina ekosystems struktur och funktion får de även effekter på de marina ekosystemtjänsterna, det vill säga de nyttigheter som människan kan få från ekosystemen.

Authors/Creators:Kraufvelin, Patrik and Bryhn, Andreas and Kling, Johan
Title:Fysisk påverkan i kusten och effekter på ekosystemen
Series Name/Journal:Havs- och vattenmyndighetens rapport
Year of publishing :2021
Number:2020:27
Number of Pages:212
Publisher:Havs- och vattenmyndigheten
ISBN for electronic version:978-91-88727-91-6
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:DPSIR, mänskliga aktiviteter, fysisk påverkan, statusförändringar, hydromorfologiska förhållanden, grundområden, ekosystemkomponenter, habitat, kumulativ påverkan, marin förvaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-115538
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-115538
Additional ID:
Type of IDID
Otherhttps://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2021-12-10-fysisk-paverkan-i-kusten-och-effekter-pa-ekosystemen.html
Alternative URL:https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2021-12-10-fysisk-paverkan-i-kusten-och-effekter-pa-ekosystemen.html
ID Code:26854
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:31 Jan 2022 10:25
Metadata Last Modified:31 Jan 2022 10:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits