Home About Browse Search
Svenska


Erfarenheter av ekologisk restaurering i kust och hav

Kraufvelin, Patrik and Bryhn, Andreas and Olsson, Jens (2021). Erfarenheter av ekologisk restaurering i kust och hav. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Havs- och vattenmyndighetens rapport ; 2020:28
[Report]

[img] PDF
5MB

Abstract

Ekologisk restaurering är åtgärder som görs för att återställa naturen till ett tidigare läge efter skadlig mänsklig påverkan. I kust- och havsmiljö kan det exempelvis handla om att transplantera ålgrässkott eller kallvattenskoraller, återskapa kustnära våtmarker, eller tillföra näringsbindande ämnen för att motverka kvarvarande övergödningseffekter från tidigare mänskliga aktiviteter. Restaurering är en aktiv åtgärd som syftar till att återställa ekosystemen till ett historiskt ursprungstillstånd och kan ses som processen att hjälpa/styra återhämtningen av ett ekosystem som har försämrats, skadats eller förstörts. Erfarenheten av ekologisk restaurering i havsmiljö är dock begränsad, och en tumregel är att det är mindre kostsamt att förhindra ekologiska skador, än att i efterhand restaurera miljöerna. En annan tumregel är att de aktiviteter och påverkanstryck som ursprungligen orsakat skadan måste vara åtgärdade innan en restaurering kan fungera.

Denna rapport syftar till att ge en förhållandevis detaljerad översikt över erfarenheter av ekologisk restaurering i kust- och havsmiljö, med särskilt fokus på svenska ekosystem. Förhoppningen är att rapporten ska kunna användas av förvaltare och beslutsfattare och ligga till grund för framtida restaureringsprojekt. De läsare som föredrar en mer komprimerad översikt av dessa erfarenheter rekommenderas att börja läsningen med bilaga 1 som ger en mer kortfattad sammanfattning av olika åtgärder.

Authors/Creators:Kraufvelin, Patrik and Bryhn, Andreas and Olsson, Jens
Title:Erfarenheter av ekologisk restaurering i kust och hav
Series Name/Journal:Havs- och vattenmyndighetens rapport
Year of publishing :2021
Number:2020:28
Number of Pages:179
Publisher:Havs- och vattenmyndigheten
ISBN for electronic version:978-91-88727-92-3
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:ekologisk restaurering, rehabilitering, DPSIR, mänskliga aktiviteter, fysisk påverkan, statusförändringar, ekosystemkomponenter, habitat, åtgärder, marin förvaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-115540
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-115540
Additional ID:
Type of IDID
Otherhttps://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2021-12-10-erfarenheter-av-ekologisk-restaurering-i-kust-och-hav.html
Alternative URL:https://www.havochvatten.se/data-kartor-och-rapporter/rapporter-och-andra-publikationer/publikationer/2021-12-10-erfarenheter-av-ekologisk-restaurering-i-kust-och-hav.html
ID Code:26856
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:31 Jan 2022 11:25
Metadata Last Modified:31 Jan 2022 11:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits