Home About Browse Search
Svenska


Tekniska lösningar för att undvika oönskad fångst av broskfisk

Ovegård, Mikael (2022). Tekniska lösningar för att undvika oönskad fångst av broskfisk. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2022:3
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Den här rapporten sammanställer nuvarande kunskapsläge gällande tekniska lösningar som syftar till att minska oönskad fångst av broskfisk i fiskeredskap. Fokus för rapporten är tekniska lösningar som baseras på broskfiskarnas specifika sinnesorgan och beteenden, samt de fiskeredskap som används inom det svenska yrkesfisket. En systematisk genomgång av vetenskapliga publikationer, avhandlingar och tekniska rapporter utfördes via The Bycatch Management Information System, Web of Science och Google Scholar. Sökning efter litteratur på dessa websidor utfördes med kombinationer av de engelska sökorden; Bycatch, mitigation, deterrents, reduction, sharks, rays och skates, och begränsades till litteratur som publicerats mellan år 2010 och 2021. Utifrån resultatet av sökningarna bedömdes totalt 47 publikationer som relevanta för sammanställningen (9 sammanfattningar och 38 originalpublikationer). Originalpublikationerna katalogiserades i referensbiblioteket Zotero enligt typ av testad stimuli för påverkan på beteende (kemiskt, akustiskt, visuellt, elektromagnetiskt), vilken typ av fiske studien riktade sig mot (trål, garn, krok, bur), typ av experiment som utförts (fältförsök eller i fångenskap), och resultat av studien. Publikationer där testat stimuli gav önskat resultat katalogiserades som "Positiv", publikationer där resultaten var begränsade till en av flera testade arter alternativt en av flera testade lokaler katalogiserades som "Begränsad", publikationer där testad stimuli inte gav önskad effekt på beteende katalogiserades som "Negativ". Resultatet från litteraturstudien visade att det för närvarande inte finns en uppenbar generell teknisk lösning, baserad på broskfiskarnas specifika sinnesorgan och beteende, som skulle kunna användas för att minska mängden oönskad fångst av broskfisk i det svenska yrkesfisket. Den repellerande effekten på fisken som de tekniska lösningarna som analyserades avsåg att skapa, visade sig i samtliga fall endast fungera bara för vissa arter eller under vissa förutsättningar. Givet detta, nuvarande läge i utbredning och abundans av broskfisk i svenska vatten samt oönskade fångster av dessa, så är den åtgärd som sannolikt skulle ge störst positiv effekt för bestånden, istället ett utökat användande av rist i fisket med trål.

Authors/Creators:Ovegård, Mikael
Title:Tekniska lösningar för att undvika oönskad fångst av broskfisk
Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2022
Number:2022:3
Number of Pages:85
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9947-3
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Keywords:Broskfisk, bifångst, yrkesfiske, redskapsutveckling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-115836
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-115836
ID Code:26910
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:04 Feb 2022 07:32
Metadata Last Modified:04 Feb 2022 07:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits