Home About Browse Search
Svenska


Skagerrakundersökningen 2021 - och sammanfattning av perioden 2019 - 2021

Börjesson, Patrik (2022). Skagerrakundersökningen 2021 - och sammanfattning av perioden 2019 - 2021. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2022:1
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

En årlig trålundersökning riktad mot bottenlevande arter och djuphavsarter i Skagerrak inleddes 2018. Undersökningen genomförs i september – oktober av två chartrade kommersiella fartyg med vetenskaplig personal ombord. Under expeditionen 2021 gjordes 43 giltiga tråldrag i danska (19 tråldrag, inklusive två parallella hal), norska (15 tråldrag) och svenska vatten (9 tråldrag). Den totala fångsten var 10,9 ton och omfattade 48 fiskarter. De vanligast förekommande arterna var rödtunga, torsk och kummel. Mätt i vikt utgjordes de största fångsterna kolja (2,0 ton), guldlax (1,7 ton), pigghaj (0,95 ton) och skoläst (0,85 ton). Ytterligare sex arter av rockor och hajar samt havsmus fångades under expeditionen. Ålder och individuell vikt samlades in för 693 torskar och genetiska prover samlades in för 291 av dessa exemplar. Vi tog även individvikter och DNA-prov på 47 exemplar av klorocka och två knaggrockor. Förutom ovan nämnda rutininsamlingen samlades även individuella data och DNA-prover från 77 exemplar av kummel (>30 cm) in på uppdrag av Havsforskningsinstitutet i Bergen, Norge.

Authors/Creators:Börjesson, Patrik
Title:Skagerrakundersökningen 2021 - och sammanfattning av perioden 2019 - 2021
Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2022
Number:2022:1
Number of Pages:37
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9931-2
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Keywords:Skagerrak, trålundersökning, bottentrål, djuphavsarter, rockor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-115913
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-115913
ID Code:27252
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:04 Mar 2022 13:25
Metadata Last Modified:04 Mar 2022 13:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits