Home About Browse Search
Svenska


Sekretariatet för selektivt fiske : rapportering av 2014 års verksamhet

Nilsson, Hans, ed. (2018). Sekretariatet för selektivt fiske : rapportering av 2014 års verksamhet. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2018:2
[Report]

[img] PDF
13MB

Abstract

Under hösten/vintern 2014/2015 genomförde sekretariatet för selektivt fiske, vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) tillsammans med svenskt yrkesfiske, åtta projekt inom ramen för regeringsuppdraget selektivt fiske. Den övergripande målsättningen för alla projekt inom selektivt fiske är att underlätta införandet av den landningsskyldighet som beslutats i och med reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik. Projekten syftade därför till att minska oönskad fångst i svenskt fiske antingen genom att utveckla befintliga fiskemetoder (framförallt inom trålfiske) eller genom att utveckla alternativa fiskemetoder (främst passiva redskap såsom fällor och burar).

• ”Selektivitet i räktrålar” (HaV Dnr 2167-14), kapitel 1

• ”Räkfiske Norden” (HaV Dnr 2363-14), kapitel 2

• ”Utveckling av ristfiske efter kräfta Althea” (HaV Dnr 2363-14), kapitel 3

• ”Utveckling av ristfiske efter kräfta Palermo” (HaV Dnr 2363-14), kapitel 3

• ”Demersalt fiske Halland” (HaV Dnr 2363-14), kapitel 4

• “Vittjanpåse på konventionell Push Up (HaV Dnr 1491-14), kapitel 5

• “Selektiv vittjning av push up fälla” (HaV Dnr 1491-14), kapitel 5

• “Utveckling av ett selektivt torskredskap” (HaV Dnr 2167-14), kapitel 6

Projekten genomfördes genom att förslag togs fram gemensamt av SLU-Aqua och näringen utifrån fiskets uttryckliga behov och idéer. Projektförslagen prioriterades och beslutades av en särskild styrgrupp på Havs- och vattenmyndigheten (HaV), varefter SLU Aqua upphandlade utförare och agerade projektledare. Vinnande part ansvarade sedan för att anskaffa och utveckla respektive projektidé enligt projektplanen med stöd från sekretariatet.

Projekten avslutades genom en vetenskaplig utvärdering där personal från SLU Aqua deltog i ett experimentellt fiske där det nyutvecklade redskapets fångstegenskaper dokumenterades och analyserades under kommersiella fiskeförhållanden.

Editors:Nilsson, Hans
Title:Sekretariatet för selektivt fiske : rapportering av 2014 års verksamhet
Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2018
Number:2018:2
Number of Pages:63
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
ISBN for electronic version:978-91-576-9549-9
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Other Earth and Related Environmental Sciences
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
Keywords:fiske, redskapsutveckling, selektivt fiske, selektiva redskap, yrkesfiske, skonsam vittjning, trål, bur, fälla, räka, havskräfta, torsk, lax, rödspotta, rödtunga, Östersjön, Skagerrak, Kattegatt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114196
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114196
ID Code:27420
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:23 Mar 2022 10:27
Metadata Last Modified:23 Mar 2022 10:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits