Home About Browse Search
Svenska


Höjd avkastning i ekoproduktionen – vilka värden måste värnas?

(2020). Höjd avkastning i ekoproduktionen – vilka värden måste värnas? UNSPECIFIED.

[img] PDF
749kB

Abstract

Dagens ekologiska lantbruk presterar väl när det gäller flera hållbarhetsaspekter, såsom djurvälfärd, lönsamhet och sparsam användning av bekämpningsmedel. Samtidigt är avkastningen oftast mindre i såväl växt- som djurproduktion jämfört med konventionell produktion. Att öka avkastningen från den ekologiska produktionen skulle vara ett sätt att tillgodose ökad efterfrågan på ekologiska produkter, samtidigt som negativ miljöpåverkan per producerad vara minskar. Det finns dock målkonflikter med ökad avkastning som behöver hanteras. Vilka blir konsekvenserna för biologisk mångfald, växthusgasutsläpp, näringsförluster, markbördighet, djurhälsa och djurvälfärd? Vad betyder det för närings- och hälsoaspekter på livsmedlen och för lantbrukarens lönsamhet? Förord Den här skriften bygger på en vetenskapligt publicerad artikel* skriven av en tvärvetenskapligt sammansatt grupp forskare som har eller har haft uppdrag vid SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok). I originalartikeln finns referenslistan som utelämnats här. Skriften har fokus på nordeuropeiska förhållanden och kan fungera som ett underlag i diskussionen om intensifiering och höjd avkastning i svensk ekologisk produktion.

*Röös E, Mie A, Wivstad M, Salomon E, Johansson B, Gunnarsson S, Wallenbeck A, Hoffmann R, Nilsson U, Sundberg C, Watson CA (2018) Risks and opportunities of increasing yields in organic farming. A review. Agronomy for Sustainable Development 38:14. https://doi.org/10.1007/ s13593-018-0489-3

Editors:Ullven, Karin
Title:Höjd avkastning i ekoproduktionen – vilka värden måste värnas?
Year of publishing :2020
Number of Pages:23
Publisher:SLU Ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-576-9776-9
Language:Swedish
Publication Type:Other
Article category:Popular
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Agricultural Science
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114933
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114933
Alternative URL:https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/epok/dokument/se-yield_webb.pdf
ID Code:27463
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:28 Mar 2022 14:27
Metadata Last Modified:28 Mar 2022 14:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits