Home About Browse Search
Svenska


Expeditionsrapport BITS, november 2021

Lövgren, Olof (2022). Expeditionsrapport BITS, november 2021. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Aqua reports ; 2022:9
[Report]

[img] PDF
3MB

Abstract

Expeditionen utfördes av SLU Aqua ombord forskningsfartyget R/V Svea i enlighet med Baltic International Trawl Survey (BITS) manual (ICES, 2017). Sverige hade tilldelats 33 slumpvis utvalda stationer för provtagning.

Totalt fiskades 36 stationer med en TV3L bottentrål varav sju stationer var syrefattiga och trålades därför ej. Därutöver gjordes tre kompletteringsdrag, ett i Subdivision (SD) 28, ett i SD 27 samt ett i SD 25. Dessa utförs för att få tillräckligt med biologiska data av målarten torsk. Årets expedition utfördes utan komplikationer. Inga tråldrag ogiltigförklarades. Ett drag trålades inte (27 031, 8 ENE Kårehamn) pga att botten, sten- och bergbotten, bedömdes som olämplig för bottentrålning då trålen riskerar att skadas. Detta tråldrag kunde ej ersättas på grund av att inget hal med liknande djup finns i närheten. Sverige täckte delar av områdena SD 24, 25, 27 och 28 under årets survey, kvartal 4.

Under denna undersökning fångades totalt 23 olika fiskarter. Totalfångsten i vikt dominerades av sill, skarpsill, torsk, skrubbskädda och rödspätta.

Hydrografiska parametrar såsom salthalt, temperatur och syrekoncentration mättes på samtliga trålstationer.
Endast syrekoncentrationen nära botten presenteras i rapporten.

Authors/Creators:Lövgren, Olof
Title:Expeditionsrapport BITS, november 2021
Series Name/Journal:Aqua reports
Year of publishing :2022
Number:2022:9
Number of Pages:21
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
ISBN for electronic version:978-91-576-9962-6
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Fish and Aquacultural Science
Keywords:Östersjön, BITS, biologisk provtagning, torsk, fiskbestånd, bottentrål
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-116713
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-116713
ID Code:27605
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:25 Apr 2022 08:25
Metadata Last Modified:25 Apr 2022 08:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits