Home About Browse Search
Svenska


Ägg och matfågel – vilka är utmaningarna och hur resilient är produktionen?

Manevska Tasevska, Gordana and Rommel, Jens and Hansson, Helena and Lagerkvist, Carl-Johan (2022). Ägg och matfågel – vilka är utmaningarna och hur resilient är produktionen? (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Agrifood Fokus ; 2022:3
[Report]

[img] PDF
659kB

Abstract

Ägg- och matfågelproducenterna i Sverige strävar mot en hållbar utveckling, men står inför ett antal komplexa utmaningar. Resiliens, dvs. motståndskraft och anpassningsför-måga, krävs för att sektorn ska kunna hantera dessa utmaningar och leverera hållbart producerade livsmedel. I denna fokus beskriver vi hur sektorns aktörer ser på sektorns utmaningar och resiliens. Vi finner att låg lönsamhet är bland de viktigaste utmaning-arna, vilket till stor del är en konsekvens av höga kvalitetskrav. Resiliens bygger i stor utsträckning på stegvisa anpassningar i kunskap och produktion, exempelvis ökning av gårdsstorlek, teknisk utveckling och effektivare sjukdomshantering. Familjemedlemmar underlättar kortsiktiga justeringar i arbetskraftsbehov och inkomstchocker. Däremot saknas i stor utsträckning initiativ för mer långtgående transformativa förändringar.

Authors/Creators:Manevska Tasevska, Gordana and Rommel, Jens and Hansson, Helena and Lagerkvist, Carl-Johan
Title:Ägg och matfågel – vilka är utmaningarna och hur resilient är produktionen?
Series Name/Journal:Agrifood Fokus
Year of publishing :2022
Number:2022:3
Publisher:AgriFood Economics Centre
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Popular
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business > Economics
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-117084
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-117084
Alternative URL:file://storage.slu.se/Home$/gordana/Desktop/AgriFood_Fokus20223%20(1).pdf
ID Code:27920
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:17 May 2022 10:25
Metadata Last Modified:17 May 2022 10:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits