Home About Browse Search
Svenska


Ytavrinning och dagvattenhantering i bostadsområden : mer än bara yta

Deak Sjöman, Johanna (2013). Ytavrinning och dagvattenhantering i bostadsområden : mer än bara yta. (LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management, Sveriges lantbruksuniversitet. Movium Fakta ; 2013:1
[Factsheet]

[img] PDF
430kB

Abstract

Bostadsområden utgör en stor del av det urbana landskapet. Grönskan och markmaterialen i bostadsområdena påverkar i hög grad tätortens övergripande dagvattenhantering och har en direkt koppling till kommunernas översvämningsplanering. Under 2011-12 genomfördes ett projekt vid SLU i Alnarp där både villakvarter och flerbostadsområden studerades för att klarlägga ytavrinningens storlek beroende på vegetation och andelen hårdgjorda ytor under olika nederbördsförhållanden.

Authors/Creators:Deak Sjöman, Johanna
Title:Ytavrinning och dagvattenhantering i bostadsområden : mer än bara yta
Series Name/Journal:Movium Fakta
Year of publishing :2013
Number:2013:1
Number of Pages:8
Publisher:Movium, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:2001-2357
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Popular
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Landscape Architecture
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-116968
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-116968
ID Code:27934
Faculty:LTV - Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap
Department:(LTJ, LTV) > Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:18 May 2022 11:27
Metadata Last Modified:18 May 2022 11:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits