Home About Browse Search
Svenska


Samhällsekonomiska aspekter på svensk livsmedelsberedskap – ett nationellt och regionalt perspektiv

Andersson, Hans and Gren, Ing-Marie and Jonasson, Lars and Knutsson, Rickard (2022). Samhällsekonomiska aspekter på svensk livsmedelsberedskap – ett nationellt och regionalt perspektiv. (NL, NJ) > Dept. of Economics, Sveriges lantbruksuniversitet. Working Paper Series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics ; 2022:2
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Syftet med denna studie är att beräkna ekonomiska effekter av minskad import av insatsvaror till jordbruket och av livsmedel till konsumenterna, och av störningar i transporter mellan olika regioner i Sverige. En minskad import av någon vara medför effekter på och anpassningar av en aktör som sedan sprids vidare till andra sektorer. Kostnader beräknas för producenters och konsumenters anpassningar till ändrade betingelser samtidigt som krav ställs på en viss miniminivå på medborgarnas näringsintag. Beräkningar sker med en partiell jämviktsmodell av det svenska livsmedelsystemet (SASM) som inkluderar tre olika aktörer; jordbrukare, förädlingsled och konsumenter. Den deskriptiva analysen pekar på en stark koncentration särskilt av förädlingsindustrin till södra Sverige, vilket innebär en sårbarhet för de nordliga regionerna. En systematisk analys av kostnader för en halverad import av olika insatsvaror till primärproduktionen, livsmedel för konsumtion och transportkapacitet inom landet pekar på att kravet på näringsintag kan upprätthållas i olika delar av landet. Kostnaden av anpassning i form av minskad produktion och konsumtion kan dock bli hög och uppgå till 101 miljarder kronor per år när samtliga störningar i handel sker samtidigt. Skillnaderna i kostnader mellan norra och södra Sverige är dock stora där kostnaden per invånare kan bli dubbelt så hög i norra Sverige som i södra.

Authors/Creators:Andersson, Hans and Gren, Ing-Marie and Jonasson, Lars and Knutsson, Rickard
Title:Samhällsekonomiska aspekter på svensk livsmedelsberedskap – ett nationellt och regionalt perspektiv
Series Name/Journal:Working Paper Series / Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Economics
Year of publishing :2022
Number:2022:2
Publisher:Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-4068
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 502 Economics and Business > Economics
Keywords:livsmedelsberedskap, samhällsekonomiska kostnader, störningar i internationell handel, begränsad logistik
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-117124
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-117124
ID Code:27956
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:19 May 2022 12:25
Metadata Last Modified:19 May 2022 12:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits