Home About Browse Search
Svenska


Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016–2021

Käll, Filip and Landfors, Fredrik (2022). Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016–2021. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk ; 2022:4
[Factsheet]

[img] PDF
3MB

Abstract

• Under perioden 2016-2021 som provfisket i Vaxholm har pågått har fångstsammansättningen varit relativt konstant.• Totalfångsten har ökat signifikant sedan provfiskets början. Under 2021 fångades i medel 70 fiskar per ansträngning (antal individer per nät och natt) fördelat på 14 arter. Mört var den vanligaste arten i fångsten (48 procent), följt av abborre, strömming, gärs och braxen. Den rödlistade arten vimma fångades i provfisket för första gången 2021.• Fångsten av karpfisk i Vaxholm under 2021 var relativt hög då det fångades 50 individer per ansträngning, vilket var högsta fångsten sedan provfiske-seriens början. Fångsten av karpfisk är även hög jämfört med närliggande kustområden. De arter av karpfisk som fångats i Vaxholm är framförallt mört, men även braxen, löja, björkna, id och sutare.• Sedan provfiskets början 2016 så har det fångats relativt många stora fiskar (>30 cm) och relativt många stora abborrar (>25 cm) i Vaxholm. Av stora fiskar dominerar braxen och abborre, men även individer av gös, sik, mört, id, gädda och sutare över 30 centimeter har fångats i området.• Indikatorn L90 för abborre (storleken på individen vid den 90:de percentilen i längdfördelningen) är ett mått på storleken av de största abborrarna i området. L90 har varit relativt hög i Vaxholm sedan 2016, vilket tyder på att abborrarna är stora i området. Dock så är abborrhanarna i Vaxholm mindre och könskvoten indikerar en något högre andel honor än i närliggande provfiskeområden.• I provfiskefångsten under 2021 utgjorde abborre 98 procent av all rovfisk. Förutom abborre förekom även gös och en gädda i fångsten. Varken fångsten av abborre eller fångsten av rovfiskar totalt har ändrats över tid.• Diversitetsindexet och den trofiska medelnivån har varit stabila under perioden 2016-2021, och är i nivå med närliggande provfiskeområden.• Två- till fyraåriga abborrar har vid given ålder ökat i storlek sedan provfiskets början 2016.• Ett litet siktdjup i kombination med den stora fångsten av karpfisk tyder på att Vaxholm är påverkat av hög näringsbelastning.

Authors/Creators:Käll, Filip and Landfors, Fredrik
Title:Vaxholm (Egentliga Östersjön) 2016–2021
Series Name/Journal:Faktablad: resultat från övervakningen av kustfisk
Year of publishing :2022
Number:2022:4
Number of Pages:14
Publisher:Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 405 Other Agricultural Sciences > Fish and Wildlife Management
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-117539
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-117539
ID Code:28415
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:27 Jun 2022 10:26
Metadata Last Modified:27 Jun 2022 11:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits