Home About Browse Search
Svenska


Torhamn, södra Egentliga Östersjön, 2002–2021

Heimbrand, Yvette and Olsson, Jens and Mustamäki, Noora and Förlin, Lars and Parkkonen, Jari and Faxneld, Suzanne and Soerensen, Anne L. (2022). Torhamn, södra Egentliga Östersjön, 2002–2021. (NL, NJ) > Department of Aquatic Resources, Sveriges lantbruksuniversitet. Faktablad från integrerad kustfiskövervakning ; 2022:4
[Factsheet]

[img] PDF
1MB

Abstract

Inom den nationella miljöövervakningen av kust och hav bedrivs årligen sedan slutet av 1980-talet ett program för integrerad kustfiskövervakning. Programmet startades i slutet av 1980-talet och omfattar i dagsläget sju nationella referensområden; två i Bottniska viken, ett i norra Egentliga Östersjön, två i södra Egentliga Östersjön och två i Västerhavet.Syftet med programmet är att kartlägga fiskbeståndens status samt fiskens hälsotillstånd och miljögiftsbelastning för att upptäcka förändringar som indikerar storskalig påverkan av miljöhot som eutrofiering, miljögifter, klimatförändringar och andra miljöfaktorer.Detta faktablad sammanfattar resultat och bedömningar från den integrerade kustfiskövervakningen i referensområdet Torhamn i Blekinge Skärgård. För en fördjupad presentation av resultaten se Faktablad för Integrerad kustfisk-övervakning (Fjällbacka, Torhamn, Kvädöfjärden och Holmöarna), 2020:1

Authors/Creators:Heimbrand, Yvette and Olsson, Jens and Mustamäki, Noora and Förlin, Lars and Parkkonen, Jari and Faxneld, Suzanne and Soerensen, Anne L.
Title:Torhamn, södra Egentliga Östersjön, 2002–2021
Series Name/Journal:Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
Year of publishing :2022
Number:2022:4
Number of Pages:4
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Coastal and sea areas
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-117593
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-117593
ID Code:28424
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Department of Aquatic Resources
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:06 Jul 2022 08:25
Metadata Last Modified:06 Jul 2022 08:45

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits