Home About Browse Search
Svenska


Fyrisåns avrinningsområde 2021

Nygren, Ingrid (2022). Fyrisåns avrinningsområde 2021. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2022:1
[Report]

[img] PDF
967kB

Abstract

Under året har provtagning utförts en gång i månaden vid 4 stationer i Fyrisån samt i tillflö-dena Vendelån, Jumkilsån och Sävjaån. Provtagning och analys har utförts av det ackredite-rade kemiska laboratoriet vid institutionen för vatten och miljö, SLU (SWEDAC nr 1208) på uppdrag av Fyrisåns vattenförbund.Detta nyhetsbrev innehåller en kortfattad sammanfattning av årets analysresultat. Analysresul-taten från den ordinarie provtagningen har levererats till nationell datavärd och finns tillgäng-liga via internet på webbportalen miljödata-MVM via direktlänken: https://mil-jodata.slu.se/MVM/Query?studies=446&startdate=2021-01-01&enddate=2021-12-31Metodförteckning med mätområden och mätosäkerheter återfinns på institutionens hemsida under vattenkemiska laboratoriet: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/vom/laborato-rier/Ackrediterade-vattenanlysmetoder.pdfFyrisåns avrinningsområde omfattar cirka 2000 km2, varav 2 % är sjöyta. Karta över avrin-ningsområdet visas i Figur 1 och provtagningsstationer och koordinater för dessa visas iTabell 1 nedan. Stationerna är i tabellen placerade i flödesordning med lokalen längst upp i av-rinningsområdet (Vattholma) först och lokalen längs ned (Flottsund) sist. Biflödena listas efter hur de mynnar i huvudfåran.

Authors/Creators:Nygren, Ingrid
Title:Fyrisåns avrinningsområde 2021
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2022
Number:2022:1
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 104 Chemical Sciences > Inorganic Chemistry
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Geochemistry
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-118427
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-118427
ID Code:28560
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:25 Aug 2022 12:26
Metadata Last Modified:25 Aug 2022 12:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits