Home About Browse Search
Svenska


Fyrisåns avrinningsområde 2020

Nygren, Ingrid and Ahrens, Lutz and von Brömssen, Claudia (2021). Fyrisåns avrinningsområde 2020. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2021:8
[Report]

[img] PDF
1MB

Abstract

Under året har provtagning utförts en gång i månaden vid 4 stationer i Fyrisån samt i tillflödena Vendelån, Jumkilsån och Sävjaån. Provtagning och analys har utförts av det ackrediterade kemiska laboratoriet vid institutionen för vatten och miljö, SLU (SWEDAC nr 1208) på uppdrag av Fyrisåns vattenförbund. Utöver detta har under sommaren 2020 provtagning för analys av 12 PFAS-substanser och cirka 80 andra organiska mikroföroreningar utförts vid tre av de ordinarie provtagningsstationerna samt vid fyra tillfälliga stationer, se Tabell 1. Dessa prover har analyserats på POPs-laboratoriet, forskningslaboratoriet för organiska miljöföroreningar, vid institutionen för vatten och miljö, SLU. Resultaten bifogas detta nyhetsbrev. Detta nyhetsbrev innehåller en kortfattad sammanfattning av årets analysresultat.

Authors/Creators:Nygren, Ingrid and Ahrens, Lutz and von Brömssen, Claudia
Title:Fyrisåns avrinningsområde 2020
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2021
Number:2021:8
Number of Pages:22
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 104 Chemical Sciences > Inorganic Chemistry
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 104 Chemical Sciences > Organic Chemistry
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Geochemistry
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-118423
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-118423
ID Code:28567
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:26 Aug 2022 06:25
Metadata Last Modified:26 Aug 2022 06:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits