Home About Browse Search
Svenska


Oligochaeter som miljöindikatorer i norra Vänern - en jämförelse mellan dagens situation och äldre undersökningar

Milbrink, Göran and Sonesten, Lars (2021). Oligochaeter som miljöindikatorer i norra Vänern - en jämförelse mellan dagens situation och äldre undersökningar. (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö ; 2021:11
[Report]

[img] PDF
12MB

Abstract

Bottenlevande fåborstmaskar, oligochaeter, är känsliga miljöindikatorer i alla typer av vatten (Milbrink, 1980). I en retrospektiv uppföljande studie över oligochaetsamhällen som miljöindikatorer i tre olika nordliga Vänervikar (Kattfjorden, Säterholmsfjärden och Åsfjorden) har dessa samhällen 2020 jämförts med situationen upp till 50 år tidigare. Studien visar att syrekrävande arter som Spirosperma ferox har ökat betydligt och finns nu även längre in i vikarna delvis på bekostnad av dominerande toleranta arter som Potamothrix hammoniensis och Limnodrilus hoffmeisteri, vilka associeras med belastning av organiskt material. Vänerns norra organiskt belastade randområden genomgår numera en fortlöpande oligotrofiering vilket denna undersökning ger belägg för. Studien koncentrerar sig också på de deformiteter som vissa oligochaetarter, särskilt P. hammoniensis, uppvisar som svar på metallkontaminering av bottnarnas sediment. Dagens situation med minskad antropogen belastning med avseende på näringsämnen och olika metaller har kunnat jämföras med tillståndet 50 år resp. 30 år tidigare. Stora mängder av miljöfarliga ämnen såsom kvicksilver finns lagrade i de sediment som oligochaeterna lever i. Deformiteterna indelas i grava och mildare former.Resultaten från undersökningen visar på att de allra grövsta formerna av missbildningar, dvs. groteskt förändrade ventrala borst, med tiden generellt sett har blivit mindre grava och minskat i omfattning. Utöver de skador som noterades på ventrala borst vid tidigare undersökningar noterades i de två senaste undersökningarna även att deformiteter hos de dorsala borsten (s.k. crotchets) har tillkommit hos arten P. hammoniensis i samtliga tre fjärdar. Dessa deformiteter spänner mellan lättare och mer grava skador, där de lätta dominerar. Liknande skador hos dorsala borst har endast undantagsvis setts i tidigare material från Vänern. De senaste två undersökningarna har avslöjat att en ytterligare art, S. ferox, visar deformiteter hos ventrala borst, men av mildare slag.Även om förekomsten av de mest grava deformiteterna har minskat, så visar resultaten att de lättare skadorna inte har minskat i samma omfattning under den undersökta perioden annat än på vissa provplatser. Detta skulle kunna tyda på att oligochaeterna fortfarande påverkas av upplagrade miljögifter i sedimenten.

Authors/Creators:Milbrink, Göran and Sonesten, Lars
Title:Oligochaeter som miljöindikatorer i norra Vänern - en jämförelse mellan dagens situation och äldre undersökningar
Series Name/Journal:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
Year of publishing :2021
Number:2021:11
Number of Pages:21
Publisher:Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet
Associated Programs and Other Stakeholders:SLU - Environmental assessment > Programme Lakes and watercourses
SLU - Environmental assessment > Programme Non-Toxic Environment
SLU - Environmental assessment > Programme Eutrophication
SLU - Environmental assessment > Programme Biodiversity
SLU - Environmental assessment > Data from Environmental Assesment (FoMA) is used
Language:Swedish
Additional Information:Rapporten ingår även publicerad som nr 124 Vänerns vattenvårdsförbunds rapportserie. https://www.vanern.se/oligochaeter-som-miljoindikatorer-i-norra-vanern-en-jamforelse-mellan-dagens-situation-och-aldre-undersokningar/
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Zoology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 106 Biological Sciences (Medical to be 3 and Agricultural to be 4) > Ecology
(A) Swedish standard research categories 2011 > 1 Natural sciences > 105 Earth and Related Environmental Sciences > Environmental Sciences (social aspects to be 507)
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114562
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-114562
ID Code:28624
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:29 Aug 2022 10:19
Metadata Last Modified:29 Aug 2022 10:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits