Home About Browse Search
Svenska


Inventering av granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand 2021

Wulff, Sören and Roberge, Cornelia (2021). Inventering av granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand 2021. (S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning ; 534
[Report]

[img] PDF
2MB

Abstract

Under hösten 2021 har SLU inom programmet Nationell Riktad Skogsskadeinventering (NRS), på uppdrag av Skogsstyrelsen, genomfört en stickprovsinventering av skador på skog från granbarkborreangrepp. Totalt inventerades 711 provytor i Götaland (exkl Gotland) och Svealand (exkl Dalarna). Provytorna finns i grövre gallringsskog och äldre skog med en trädslagsblandning av minst 3/10 gran. Inventeringen är en uppföljning av motsvarande inventering som genomfördes hösten 2020. Resultaten från inventeringen visar en total volym på drygt 8 milj m3sk gran som under 2021 var angripen av granbarkborre. Den totala volymen är på ungefär samma nivå som under fjolåret, men det finns tecken på att tyngdpunkten av granbarkborreangreppen under 2021 har flyttats norrut. Av den totala volymen fanns 4,3 milj m3sk i Svealand och 3,9 milj m3sk i Götaland. De största skadevolymerna återfinns i nordöstra Götaland samt östra Svealand. Inventeringen visar också att 6,7 milj m3sk angripen gran var kvar i skogen och 1,6 milj m3sk avverkad. Det innebär att en stor volym av de angripna granarna är omhändertagen, men också att det finns stora volymer kvar som inte hunnits med att ta hand om. Det betyder i sin tur att risken för stora angrepp kvarstår inför kommande år.

Authors/Creators:Wulff, Sören and Roberge, Cornelia
Title:Inventering av granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand 2021
Series Name/Journal:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
Year of publishing :2021
Number:534
Number of Pages:16
Publisher:Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1401-1204
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Other scientific
Version:Published version
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 4 Agricultural Sciences > 401 Agricultural, Forestry and Fisheries > Forest Science
Keywords:Granbarkborre, skogsskador, skogsskadeinventering, NRS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-118281
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-118281
ID Code:28631
Faculty:S - Faculty of Forest Sciences
Department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:29 Aug 2022 12:27
Metadata Last Modified:29 Aug 2022 12:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits