Home About Browse Search
Svenska


Sannolikhet för att hitta föremål vid sektorsök efter saknad person : försök med polishundekipage i Region syd

Öhman, Björn and Frank, Jens (2022). Sannolikhet för att hitta föremål vid sektorsök efter saknad person : försök med polishundekipage i Region syd. (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet.
[Report]

[img] PDF
7MB

Abstract

Räddningssök efter försvunna personer är en viktig uppgift för polisens hundekipage. Syftet med detta försök var att undersöka hur stor andel av eventuella föremål som hittas vid räddningssök efter en försvunnen person samt om träffprocenten skiljer sig mellan olika typer av föremål och deras placering. Försöket genomfördes som en övning vid regionalveckorna för hundekipagen i polisregion syd. Totalt deltog 36 hundekipage fördelade över tre veckor under våren 2022. I genomsnitt hittade respektive hundekipage 1.8 av de 5 utplacerade föremålen. Att ett av tre föremål hittas innebär att för varje föremål ett hundekipage hittar i verkliga sök efter människor finns det ytterligare två föremål som inte hittas. I genomsnitt tillbringade ekipagen 164 minuter (min 94, max 237) med att söka igenom de 500m x 500m stora sektorerna. Sökens längd förklarade ca 1% av variationen i antal hittade föremål vilket betyder att det inte fanns en korrelation mellan sökens längd och antalet hittade föremål. Det är rimligt att anta att ju längre söket pågår desto fler blir de tillfällen då hunden faktiskt får vittring av de utplacerade föremålen. Eftersom detta inte har resulterat i fler hittade föremål är en rimlig tolkning att hundarna har en låg förväntan på fynd av föremål och att denna förväntan skulle kunna ökas genom träning. Det vore mycket intressant att genomföra en liknande studie men med riktiga figuranter utplacerade istället för föremål.

Authors/Creators:Öhman, Björn and Frank, Jens
Title:Sannolikhet för att hitta föremål vid sektorsök efter saknad person : försök med polishundekipage i Region syd
Year of publishing :2022
Number of Pages:14
Publisher:Institutionen för ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for electronic version:978-91-576-9994-7
Language:Swedish
Publication Type:Report
Article category:Popular
Version:Published version
Copyright:Creative Commons: Attribution 4.0
Full Text Status:Public
Subjects:(A) Swedish standard research categories 2011 > 5 Social Sciences > 509 Other Social Sciences > Other Social Sciences not elsewhere specified
Keywords:tjänstehund, räddningshund, polishund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-p-118723
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-p-118723
ID Code:28756
Faculty:NJ - Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: SLUpub Connector
Deposited On:02 Sep 2022 12:52
Metadata Last Modified:09 Sep 2022 07:59

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits