Home About Browse Search
Svenska


Grund eller djupare jordbearbetning i samband med sådd av höstvete efter höstraps

möjligheter att minska nettomineraliseringen av kväve i marken på hösten

Engström, Lena and Stenberg, Maria and Lindén, Börje (2006). Grund eller djupare jordbearbetning i samband med sådd av höstvete efter höstraps. Skara: (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture, Sveriges lantbruksuniversitet. Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet) ; 4
[Report]

[img] PDF
495kB

Abstract

Denna rapport är en slutredovisning av det ettåriga pilotprojektet "Stimulering av höstrapshalmens förmåga till kvävefixering i jorden efter skörden för minskning av kväveutlakningsrisken" som finansierats av Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning. Med höstraps som förfrukt till höstvete ökar avkastningen och den goda kväveefterverkan kan också minska behovet av kvävegödsling till eftergrödan. Detta är fördelar, som dock i viss mån motverkas av större kväveutlakning under vinterhalvåret efter höstrapsskörden. Jordbearbetningen inför sådden av höstsäd har stor betydelse för anhopningen av utlakningsbart kväve i marken på hösten. Denna studie belyser hur olika sätt att bearbeta jorden och behandla halmen efter skörd av höstraps kan inverka på kvävemineraliseringen i marken på hösten i efterföljande höstvete. Syftet var att finna bästa möjliga sätt att etablera höstvete efter höstraps utan att stimulera kvävemineraliseringen i marken på hösten (och istället öka kväveimmobiliseringen) och därmed minska kväveutlakningsrisken samtidigt som högsta möjliga skördenivå bibehålls. Studien startades i augusti 2004 med skörd av höstraps och pågick fram till skörd av höstvete 2005. Försöket utfördes på Bjertorps egendom, Vara, Lanna försöksstation, med Rolf Tunared som ansvarig försöksledare.

Authors/Creators:Engström, Lena and Stenberg, Maria and Lindén, Börje
Title:Grund eller djupare jordbearbetning i samband med sådd av höstvete efter höstraps
Subtitle:möjligheter att minska nettomineraliseringen av kväve i marken på hösten
Series Name/Journal:Teknisk rapport (Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet)
Year of publishing :2006
Number:4
Number of Pages:21
Place of Publication:Skara
Publisher:Avdelningen för precisionsodling, Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1652-2834
Language:Swedish
Publication Type:Report
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science
Keywords:jordbearbetning, höstraps, kvävemineralisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-1-188
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-1-188
ID Code:3298
Department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences (until 081001) > Div. of Precision Agriculture
Deposited By: Anna Nyberg
Deposited On:05 Jun 2008 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits