Home About Browse Search
Svenska


Utvärdering av olika odlingssystem i en trettonårig studie på Kvinnersta

ett projekt inom Örebro läns landstings miljöverksamhet - effektivare odlingssystem : rapport efter tredje växtföljdsomloppet, 1992-2004

L-Baeckström, Gärd (2008). Utvärdering av olika odlingssystem i en trettonårig studie på Kvinnersta. Technical Report. Uppsala: (NL, NJ) > Centre for Sustainable Agriculture (until 101231), Sveriges lantbruksuniversitet. Ekologiskt lantbruk ; 51
[Report]

[img] PDF
2MB
[img] Other
15kB

Abstract

Kvinnersta har varit försöksgård med ekologisk odling i samspel med SLU sedan mitten av 90-talet. Gården kan representera den östra delen av Mellansverige. Det har funnits djur och vallodling på Kvinnersta sedan slutet av 40-talet. Jordarten är en mullhaltig mellanlera. Omläggningen av 7 ha till ekologisk odling genomfördes 1984. Därefter ställdes totalt 60 ha om 1988/89, den arealen fick utgöra det ekologiska odlingssystemet baserat på djurgödsel. År 2004 hade det varit omlagt till ekologisk drift i tre växtföljdsomlopp. Det konventionella odlingssystemet baserades också på stallgödsel eftersom Kvinnersta är en gård med mjölkproduktion. Det har funnits djur och vallodling på gården sedan slutet av 40-talet. Jordarten är mullhaltig mellanlera. År 1996 lades ytterligare 25 ha om till ett kreaturslöst odlingssystem med spannmål, trindsäd och gröngödsling. Studien omfattar tre olika odlingssystem; två kreaturssystem (ett ekologiskt och ett konventionellt) samt ett ekologiskt, kreaturslöst system. Studien är upplagd i fältmässig skala d.v.s. så nära verkligheten som möjligt, vilket gör den unik och värdefull ur lantbrukarsynpunkt. De tre odlingssystemen är belägna inom samma gårdsenhet, så mark- och väderförhållande kan betraktas som lika, vilket underlättar utvärderingen av systemen. Kvinnersta har som mest brukat 140 ha, vilket utgör 50 % av gårdens totala areal. I jämförande studier tycks växtplatsen vara en dominant faktor i PCA-analys (L-Baeckström et al., 2006a). Detta är ett uttryck för effekten av lokala förhållanden som väder och markfaktorer, vilka kan elimineras genom att placera experimenten på nära håll inom ett fält (Fredriksson et al., 1997). I föreliggande rapport hänvisas till resultat från tre växtföljdsomlopp (den ekologiska djurgården), varav tretton år dokumenterats. Den ekologiska spannmålsgården har dokumenterats i sex år.

Authors/Creators:L-Baeckström, Gärd
Title:Utvärdering av olika odlingssystem i en trettonårig studie på Kvinnersta
Subtitle:ett projekt inom Örebro läns landstings miljöverksamhet - effektivare odlingssystem : rapport efter tredje växtföljdsomloppet, 1992-2004
Series Name/Journal:Ekologiskt lantbruk
Year of publishing :December 2008
Number:51
Number of Pages:112
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Centrum för uthålligt lantbruk, Sveriges lantbruksuniversitet
ISBN for printed version:978-91-85911-97-4
ISSN:1102-6758
Language:Swedish
Publication Type:Report
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING
Keywords:Odlingssystem, jämförelser, grödor, ekonomi, hälsoaspekter
ID Code:3558
Department:(NL, NJ) > Centre for Sustainable Agriculture (until 101231)
Deposited By: Pelle Fredriksson
Deposited On:03 Jan 2011 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits