Home About Browse Search
Svenska


Mykorrhizasvamparnas näringsupptag

nyckeln till ökad förståelse för störningseffekter på svampsamhället?

Nygren, Cajsa and Lindahl, Björn and Taylor, Andy (2009). Mykorrhizasvamparnas näringsupptag. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2008:9
[Factsheet]

[img] PDF
296kB

Abstract

• I svenska barrskogar är nästan alla trädens finrötter koloniserade av symbiotiska mykorrhizasvampar som hjälper träden att tillgodogöra sig näringsämnen i marken. • Vår kunskap om mykorrhizasvamparnas omsättning av kväve och fosfor i skogsmark bygger på studier av några få snabbväxande och lättodlade svamparter. Tyvärr är det inte alltid de lättodlade svamparterna som är vanligast, och därmed ekologiskt viktiga, ute i skogen. • Här visar vi att flera av de ekologiskt viktigaste arterna går att odla i renkultur. Alla svamparter som vi undersökt kan bilda enzymer som gör det möjligt för dem att utnyttja ett flertal olika kväve- och fosforkällor. Förmågan att ta upp olika näringsämnen varierade dock avsevärt mellan arterna. • Ökad kunskap om ektomykorrhizasvamparnas näringsupptag kan ge oss större möjligheter att förutse hur svamparna reagerar på störningar i miljön, t.ex. förändrat klimat och ökat kvävenedfall.

Authors/Creators:Nygren, Cajsa and Lindahl, Björn and Taylor, Andy
Title:Mykorrhizasvamparnas näringsupptag
Subtitle:nyckeln till ökad förståelse för störningseffekter på svampsamhället?
Series Name/Journal:Fakta. Skog
Year of publishing :2009
Number:2008:9
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1400-7789
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Soil science > Soil biology
Keywords:mykorrhizasvampar, symbios, näringsupptag, skogsgödning, enzymer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-28
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-28
ID Code:3563
Department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
(S) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Deposited By: Göran Sjöberg
Deposited On:03 Mar 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits