Home About Browse Search
Svenska


Gödsling orsakar långvariga förändringar av skogsmarksvegetationen

Strengbom, Joachim and Nordin, Annika (2008). Gödsling orsakar långvariga förändringar av skogsmarksvegetationen. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2008:7
[Factsheet]

[img] PDF
331kB

Official URL: https://arbetsplats.slu.se/sites/sfak/faculty_doc/...

Abstract

• Skogsgödsling orsakar stora förändringar av markvegetationen. Gödsling medför att arter som kruståtel, mjölkört och hallon ökar, medan lingon- och blåbärsris minskar. Samtidigt mer än halveras produktionen av blåbär. • Förändringarna är större på lång sikt än på kort sikt, då effekterna av gödsling på markvegetationen förstärks kraftigt i samband med slutavverkning. I avverkningsmogna bestånd som gödslats för mer än 20 år sedan är skillnaden mellan gödslade och ogödslade bestånd liten. I ungskogsbestånd som gödslats för mer än 20 år sedan, slutavverkats för 9–13 år sedan och därefter återplanterats, skiljer sig markvegetationen däremot markant mellan gödslade och ogödslade bestånd. • Antalet gödslingstillfällen har stor betydelse för hur mycket markvegetationen påverkas. I bestånd som gödslats två gånger (2×150 kg kväve per hektar) var effekterna större än i bestånd som gödslats en gång (1×150 kg kväve per hektar). Även om effekterna var mindre där man bara gödslade en gång, så skiljde sig fortfarande markvegetationen markant från den i ogödslade bestånd.

Authors/Creators:Strengbom, Joachim and Nordin, Annika
Title:Gödsling orsakar långvariga förändringar av skogsmarksvegetationen
Series Name/Journal:Fakta. Skog
Year of publishing :2008
Number:2008:7
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1400-7789
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Forestry
Keywords:biologisk mångfald, blåbär, gödsling, markvegetation, skogsbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-35
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-35
ID Code:3564
Department:(S) > Dept. of Forest Genetics and Plant Physiology
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: Göran Sjöberg
Deposited On:19 Feb 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits