Home About Browse Search
Svenska


Habitatmodeller och flermålsanalys

en väg till effektivare planering av skogslandskapet

Öhman, Karin and Edenius, Lars and Eriksson, Ljusk Ola and Grzegorz, Mikusinski (2008). Habitatmodeller och flermålsanalys. Uppsala: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2008:5
[Factsheet]

[img] PDF
508kB

Official URL: https://arbetsplats.slu.se/sites/sfak/faculty_doc/...

Abstract

• Inom forskningsprogrammet Heureka utvecklas habitatmodeller för flera djur- och växtarter. • Habitatmodeller kan användas för att identifiera framtida flaskhalsar i mängd och fördelning av viktiga livsmiljöer för olika arter. • Det behövs verktyg för att ta hänsyn till både virkesproduktion och en viss mängd habitat i landskapet i planeringen. Ett sådant verktyg är flermålsanalys. • Flermålsanalys kan användas för att utvärdera olika planalternativ med hänsyn till olika arters habitatkrav. Den grundliga genomgången av situationen i en flermålsanalys ökar kunskapen om problemet vilket i sin tur kan leda till bättre slutlösningar.

Authors/Creators:Öhman, Karin and Edenius, Lars and Eriksson, Ljusk Ola and Grzegorz, Mikusinski
Title:Habitatmodeller och flermålsanalys
Subtitle:en väg till effektivare planering av skogslandskapet
Series Name/Journal:Fakta. Skog
Year of publishing :2008
Number:2008:5
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1400-7789
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Nature conservation and landscape management
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Forestry
Keywords:flermålsanalys, habitatmodellering, MCDA, naturvårdshänsyn, skoglig planering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-32
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-32
ID Code:3567
Department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology

(S) > Dept. of Forest Resource Management
(NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Deposited By: Göran Sjöberg
Deposited On:19 Feb 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits