Home About Browse Search
Svenska


Uttag av grot och stubbar som energiråvara

hur påverkas skogens lavar av helträdsskörd?

Caruso, Alexandro (2008). Uttag av grot och stubbar som energiråvara. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2008:3
[Factsheet]

[img] PDF
543kB

Abstract

Brist på grov, död ved är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i den brukade skogen. Dessutom blir avverkningsrester som grot (grenar och toppar) och stubbar alltmer åtråvärda som energiråvara, vilket riskerar att ytterligare minska den totala mängden död ved i dessa skogar. Jag har studerat hur lavfloran på gran skiljer sig åt mellan ett träds olika delar (stubbe, stam, topp och grenar), med målet att undersöka hur diversiteten av lavar påverkas av att även grot och stubbar tas ut vid avverkning. Bortförseln av grenar, kvistar och toppar i grandominerade skogar har sannolikt mindre betydelse för lavarna än avlägsnandet av stubbar. På dessa klenare dimensioner dominerade arter som är vanliga i stora delar av Sverige. Nitton av de 52 lavarter som hittades på stubbar förekom inte på grot, och åtta av dessa arter är klassade som sällsynta i Sverige. I de undersökta skogarna utgör stubbar den största delen av den grova döda veden, och de kan således vara viktiga för det långsiktiga bevarandet av livskraftiga lavpopulationer i detta brukade skogslandskap.

Authors/Creators:Caruso, Alexandro
Title:Uttag av grot och stubbar som energiråvara
Subtitle:hur påverkas skogens lavar av helträdsskörd?
Series Name/Journal:Fakta. Skog
Year of publishing :2008
Number:2008:3
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1400-7789
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Nature conservation and landscape management
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Forestry
Keywords:död ved, biobränsle, biologisk mångfald, lavar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-30
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-30
ID Code:3569
Department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
(S) > Dept. of Ecology
Deposited By: Göran Sjöberg
Deposited On:20 Feb 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits