Home About Browse Search
Svenska


Högstubbar ger fristad åt hotade insekter i bokskogen

Isacsson, Gunnar and Brunet, Jörg (2008). Högstubbar ger fristad åt hotade insekter i bokskogen. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2008:1
[Factsheet]

[img] PDF
510kB

Official URL: https://arbetsplats.slu.se/sites/sfak/faculty_doc/...

Abstract

• En bokskog som sköts enbart för virkesproduktion lämnar inte mycket utrymme för hotade vedskalbaggar och andra insekter. Genom att spara och skapa död ved i form av högstubbar kan dock mångfalden öka väsentligt. • På landskapsnivå ökar särskilt rödlistade arters förekomst om skogen ligger nära en värdekärna som under lång tid har haft mycket död ved. Det förutsätter dock att det inte finns något spridningshinder från värdekärnan. • På fastighetsnivå har bokhögstubbens egenskaper, särskilt nedbrytningsgrad och ljusexponering, störst betydelse för vilka vedskalbaggar som koloniserar den. • En del rödlistade arter är mycket kräsna när det gäller den enskilda stubbens kvalitet. För dessa krävs en god tillgång på olika typer av bokhögstubbar inom ett större område. • Vedinsekterna kan gynnas genom att man sparar bokved av olika grovlek, nedbrytningsgrad och med olika solexponering och att låta naturligt bildade högstubbar och lågor finnas kvar i beståndet. • Spara evighetsträd redan vid gallringen. Träd som är skadade och har låg timmerkvalitet har förutsättningar att tidigt bilda död och rötad ved. Ställ gärna evighetsträd i beståndskanter och i mer svåråtkomliga delar av beståndet.

Authors/Creators:Isacsson, Gunnar and Brunet, Jörg
Title:Högstubbar ger fristad åt hotade insekter i bokskogen
Series Name/Journal:Fakta. Skog
Year of publishing :2008
Number:2008:1
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1400-7789
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Landscape planning > Nature conservation and landscape management
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Forestry
Keywords:död ved, biologisk mångfald, landskapsekologi, naturvård, hänsyn
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-38
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-38
ID Code:3571
Department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Deposited By: Göran Sjöberg
Deposited On:17 Mar 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits