Home About Browse Search
Svenska


Plantering av ädellövskog

erfarenheter av anpassad skogsskötsel efter stormfälld gran

Löf, Magnus and Bergquist, Jonas and Welander, Torkel (2008). Plantering av ädellövskog. Uppsala: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Fakta. Skog ; 2007:12
[Factsheet]

[img] PDF
652kB

Official URL: https://arbetsplats.slu.se/sites/sfak/faculty_doc/...

Abstract

• Upprepade stormfällningar i södra Sverige har satt fart på diskussionen om vilka trädslag som är bäst anpassade till ett förändrat klimat med större risk för stormskador. I flera fall har stormfälld granskog ersatts med ädellövskog, men etableringen av ädla lövträd har inte varit problemfri. • Det största hotet mot föryngringar med ädellöv är bete av rådjur och älg. Föryngringarna måste därför hägnas, och hägnen måste underhållas för att föryngringen ska lyckas. • Det behövs både forskning om, och praktisk utveckling av, plantornas egenskaper, planteringsmetoder, röjningens utförande samt stödsystemens utformning för att på sikt minska de höga föryngringskostnaderna.

Authors/Creators:Löf, Magnus and Bergquist, Jonas and Welander, Torkel
Title:Plantering av ädellövskog
Subtitle:erfarenheter av anpassad skogsskötsel efter stormfälld gran
Series Name/Journal:Fakta. Skog
Year of publishing :2008
Number:2007:12
Number of Pages:4
Place of Publication:Uppsala
Publisher:Sveriges lantbruksuniversitet
ISSN:1400-7789
Language:Swedish
Publication Type:Factsheet
Refereed:No
Full Text Status:Public
Subjects:Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Plant and forest protection
Obsolete subject words > FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING > Plant production > Forestry
Keywords:anpassning till klimatförändringar, naturvård, skogsskötsel, ädellövskog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-2-46
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-2-46
ID Code:3587
Department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Deposited By: Göran Sjöberg
Deposited On:17 Mar 2009 00:00
Metadata Last Modified:02 Dec 2014 10:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits